Milieuhinder

Milieuhinder is een onaangenaam zintuiglijk gevoel dat zich voordoet ten gevolge van een verstoring van het milieu. Kenmerkend is het lokale, maar direct merkbare karakter ervan. Dit is typisch het geval bij geluidshinder, geurhinder, hinder van grof stof, roet of rook, een overmaat aan kunstlicht en trillingshinder.

Heel wat objectieve, maar vaak ook subjectieve factoren zullen uitmaken of iemand al dan niet gehinderd wordt. In ernstige hindersituaties kan dit leiden tot lichamelijke ongemakken, slaapverstoring, gezondheidsklachten, de waardedaling van woningen of aantasting van materiële goederen.

Als u klachten hebt of hinder ondervindt, kan u dit aan de politie melden op het nummer 016 49 82 30 (24u/24u permanentie) of aan de milieudienst via e-mailadres milieudienst@oud-heverlee.be of telefoonnummer 016 38 88 75 (tijdens de kantooruren).

Bij het melden van hinder, is het belangrijk dat wij over volgende gegevens beschikken:

  • naam, adres en telefoonnummer van de melder;
  • naam en adres van de beklaagde (indien mogelijk);
  • duidelijke omschrijving van de klacht;
  • vermelding van tijdstip, frequentie en duur waarop de hinder zich voordoet.

De gegevens van de melder geven we niet door aan de beklaagde. Een telefoonnummer is enkel vereist om u te kunnen contacteren voor eventueel bijkomende informatie: bijvoorbeeld bij geurhinder om te weten of er op een bepaald tijdstip hinder is.

Hinder door buren en/of particulieren

Het is steeds beter zelf met uw buur te bemiddelen en pas in 2de instantie beroep te doen op derden. Soms zijn mensen er zich niet van bewust dat ze overlast veroorzaken, omdat niemand hun dit heeft verteld. Maak afspraken met uw buur.

Als laatste stap kan u het gerecht inschakelen om een uitspraak te doen over het probleem. Richt je daarvoor tot het vredegerecht. Dit hoeft niet automatisch te leiden tot een proces. Het probleem kan mogelijk ook worden opgelost via een verzoeningsprocedure.

Hinder door bedrijven

Alle Vlarem ingedeelde bedrijven moeten steeds voldoen aan diverse normen en voorwaarden. Er zijn algemene voorwaarden van kracht, tevens sectorale voorwaarden (afhankelijk van het soort bedrijf) en bijzondere voorwaarden (extra voorwaarden opgelegd door de overheid). Meer informatie over deze wetgeving vindt u onder "De milieuvergunning".

Bij hinder door een bedrijf uit uw buurt, kunt u contact opnemen met de milieudienst.

 

Meer informatie over milieuhinder is terug te vinden op de website van LNE.

Relevante producten:

Contact & openingsuren

Milieu

Adres
Gemeentestraat 10, 3054Oud-Heverlee
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
016 38 88 75
E-mail
milieu@oud-heverlee.be
Website
www.oud-heverlee.be

Vandaag

open van 9 - 12.30 & 13.30 - 15.30 uur

Morgen

gesloten

Wenst u een afspraak, neem dan rechtstreeks contact op met de betrokken dienst.

Meer openingsuren

Wijkkantoor Oud-Heverlee politiezone Voer en Dijle

Adres
Grezstraat 13, 3054Oud-Heverlee
Stratenplan
Routebeschrijving
tel.
016 55 13 85
Fax
016 40 13 70
E-mail
pz.vodi.wijk.oudheverlee@police.belgium.eu
Website
http://www.lokalepolitie.be/5908

Interventieploegen politiezone Voer en Dijle

Adres
Oude Nethensebaan 15, 3051Oud-Heverlee
tel.
016 55 13 55
Website
www.lokalepolitie.be/5908