Politiezone Voer en Dijle

De vroegere rijkswachtbrigade te Sint-Joris-Weert biedt onderdak aan de afdelingen commando en interventie van de politiezone Voer en Dijle. De dienst recherche zit samen met het centraal onthaal en de wijk Tervuren in het kantoor te 3080 Tervuren, Markt 7. De wijkkantoren van Bertem, Huldenberg en Oud-Heverlee zitten nog op hun plaats van voor de fusie.

De interventie-eenheid in Sint-Joris-Weert zorgt voor een 24-urenpermanentie. Dit betekent dat er constant één of meerdere interventieploegen op het terrein zijn om gevolg te geven aan oproepen. Wanneer zij niet met interventies belast zijn, doen deze ploegen aan toezicht of voeren zij bewakingsopdrachten uit.

Het centraal onthaal in Tervuren is elke dag geopend van 07.00 uur tot 19.00 uur. Het kantoor van de dienst interventie in Sint-Joris-Weert is elke werkdag geopend van 09.00 tot 17.00 uur, niet meer op woensdagavond. Wijk Vaalbeek is elke weekdag open van 09.00 tot 12.30 uur, behalve op dinsdag dan is het kantoor doorlopend geopend van 13.30 tot 20.00 uur.

De politiezone Voer en Dijle heeft ook een website. U vindt er meer informatie over het korps, de dienstverlening, het vakantietoezicht...

Daarnaast kan u online aangifte doen van bepaalde kleine misdrijven via www.police-on-web.be zoals bromfietsdiefstal, fietsdiefstal, winkeldiefstal, diverse beschadigingen of graffiti. U kan er ook het afwezigheidstoezicht aanvragen. De aangifte van een alarmsysteem dient via deze website te gebeuren.