Overhangende takken

Overhangende takken boven het openbaar domein kunnen, bij voorkeur met de exacte locatie en een foto, gemeld worden via het meldingsformulier of door een mail te sturen naar milieu@oud-heverlee.be.
 
De gemeente kan niet tussenkomen, wanneer het om takken hangend over buurpercelen gaat. U probeert in dat geval best eerst tot een vergelijk met uw buur te komen, eventueel via burenbemiddeling, en kan in laatste instantie een beroep doen op de vrederechter.
 
Voor de verkeersveiligheid en om beschadiging aan wagens te vermijden, is het belangrijk dat inwoners de takken die vanuit hun tuin op een voetweg, het voetpad, fietspad of de rijweg hangen, verwijderen. Extra aandacht dient besteed te worden aan takken die voor verkeersborden of de straatverlichting groeien en takken die in de elektriciteitsdraden hangen. De eigenaar dient hiervoor zelf in te staan.

Indien de gemeente vaststelt dat er problemen zijn, zal zij niet nalaten een aanmaning naar de eigenaar te versturen. Gaat het om takken afkomstig van bomen of struiken op het openbaar domein, dan zullen deze zo spoedig mogelijk door de gemeente zelf verwijderd worden.