Noodplanning

Onze gemeente beschikt over een Algemeen Nood- en InterventiePlan (ANIP) dat permanent actueel wordt gehouden. Het vormt een leidraad voor noodsituaties of dreigende noodsituaties, waarin alle afspraken betreffende de inzet van de verschillende disciplines zijn opgenomen, alsook de voorbereidende maatregelen beschreven staan voor de hulpverlening en informatie aan de bevolking. Het plan beoogt een snelle beheersing van de situatie, beperken van de schadelijke gevolgen, wegnemen van de dreiging en informeren van de bevolking over te nemen voorzorgsmaatregelen.


PSH

De noodplanning heeft ook aandacht voor de psychosociale zorgen van slachtoffers en personen die hen omringen. Hiertoe werd een lokaal psychosociaal hulpverleningsnetwerk (PSH) uitgebouwd. De hulpverlening richt zich tot niet-gewonde slachtoffers van een noodsituatie en hun familie, de verwanten en kennissen van de gewonden (en van de eventueel overleden slachtoffers). Hun kerntaak is psychosociale opvang voorzien voor al deze mensen. Een bijkomende taak is het verzamelen, verwerken en doorgeven van informatie over alle betrokkenen in een ramp.

Neem ook eens een kijkje bij www.crisiscentrum.be, https://www.besafe.be/nl/buurtinformatienetwerken-bin en www.bestuurszaken.be/rampenfonds