Hinder door bedrijven

Alle Vlarem ingedeelde bedrijven moeten steeds voldoen aan diverse normen en voorwaarden. Er zijn algemene voorwaarden van kracht, tevens sectorale voorwaarden (afhankelijk van het soort bedrijf) en bijzondere voorwaarden (extra voorwaarden opgelegd door de overheid). Meer informatie over deze wetgeving vindt u onder "De milieuvergunning".

Bij hinder door een bedrijf uit uw buurt, kunt u contact opnemen met de milieudienst.