Woonzorgzone De Kouter

Oud-Heverlee kent net als andere gemeenten in Vlaanderen een snelle vergrijzing. De uitbouw van een woonzorgzone is dan ook al lange tijd een beleidsprioriteit. Tot op heden is Oud-Heverlee nog steeds een van de drie laatste gemeenten in Vlaanderen zonder woonzorgcentrum en lokaal dienstencentrum. Hier komt na vele jaren voorbereiding in de loop van 2020 eindelijk verandering is, met de start van woonzorgzone de Kouter. 

Al in 2002 kocht het OCMW grond aan in het centrum van Blanden, voor de bouw van een woonzorgzone. Een belangrijke eerste stap was de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan, dat de bestemming als "woonzorgzone " vastlegt. De nodige vergunningen en erkenning werden aangevraagd. 

Een volgende stap was een grondige analyse van de mogelijke uitbatingsformule. Het OCMW kan zelf uitbater zijn, kan dit volledig uitbesteden of kiezen voor een publiek-private samenwerking. Na onderzoek werd deze laatste formule weerhouden: de dagdagelijkse leiding gebeurt door een partner met ervaring, gemeente en OCMW participeren wel mee aan de raad van bestuur en hebben zo inspraak bij belangrijke strategische beslissingen. De verdere uitbouw van de woonzorgzone gebeurt dus vanuit een autonome vzw, WZZ de Kouter, waarin zowel de private partner als gemeente en OCMW vertegenwoordigd zijn. Het OCMW zorgde voor een eerste startkapitaal en gaf de grond in erfpacht aan de vzw. De verdere financiering van het project gebeurt echter volledig autonoom. 

Samen met verschillende deskundigen en de seniorenadviesraad werden de belangrijkste contouren van de opdracht voor de private partner gedefinieerd in een zorgstrategisch plan. Een belangrijk element daarbij was de keuze voor een woonzorgzone, met een brede waaier van werkvormen: een woonzorgcentrum met 102 woongelegenheden, een dagverzorgingscentrum, 25 assistentiewoningen (flats voor senioren) en een lokaal dienstencentrum. Na een aanbesteding werd Foyer De Lork weerhouden als private partner. Deze organisatie beheerde reeds 12 woonzorgcentra. In 2016 werd deze partner onderdeel van Senior Living Group. 

Een volgende mijlpaal was het aanstellen van een architect, opmaak van plannen en het bekomen van een bouwvergunning. Dit werd afgerond in 2013. 

Naast een gebouw heeft een woonzorgzone natuurlijk ook medewerkers, en dus subsidie nodig. Hier dook een laatste, moeilijke horde op. De Vlaamse overheid installeerde een tijdelijke erkenningsstop voor nieuwe centra, uit budgettaire overwegingen. In 2017 kwam er een doorbraak. 

De laatste hindernis was de financiering van het gebouw. Ook hier wijzigden de spelregels, en bleek de nieuwe subsidieregeling voor infrastructuur heel wat minder gunstig. In 2018 kon er toch een sluitend financieel plan gemaakt worden, mede dankzij een borgstelling door de gemeente. 

Na dit lange, soms hobbelige, parcours kon op 10 mei 2019 de officiële start van het bouwproject gegeven worden. Hierbij werd symbolisch een bank geplaatst, verwijzend naar de rust die er zal komen voor oudere inwoners die eindelijk in hun eigen gemeente zullen kunnen blijven. Tijdens de ceremonie was er een woordje van Jos De Wachter, voorzitter van vzw Woonzorgzone De Kouter en volgden toespraken van burgemeester Adri Daniëls, schepen van welzijn Mattias Bouckaert, CEO van de Senior Living Group Dominiek Beelen en minister Koen Geens. Geïnteresseerden kregen nog een korte toelichting over de bouwplannen en de maatregelen om de hinder te beperken alvorens het glas gehoffen werd op de start van dit grote project.

U kan de evolutie van woonzorgzone de Kouter volgen op www.wzzdekouter.be.

Gemeente en OCMW zijn vertegenwoordig in de raad van bestuur door Kris Debruyne, Hanna Van Steenkiste, Joris Vanderveeren en Francis Van Biesbroeck.