Sluikstorten

Ontdekt u een sluikstort?

Meld het dan aan de politie of de milieudienst. Als het zich op openbaar domein bevindt, zal de gemeente ervoor zorgen dat dit wordt opgeruimd en indien de overtreder gevonden wordt, dient hij een retributie van minstens 400,00 euro te betalen.

Sluikstorten in de omgeving van kledingcontainers en glasbollen

De gemeente stelt vast dat er de laatste tijd opnieuw sluikstorten en zwerfvuil opduiken op de sites waar glasbollen en kledingcontainers staan.

Wij doen nogmaals een oproep om hier niets achter te laten, zelfs geen dekseltjes of lege dozen. Deze rommel trekt namelijk andere rommel aan, zodat dit binnen de kortste keren een onoverzichtelijke en lelijke hoop wordt. Het plaatsen van glas naast de glasbollen is bovendien gevaarlijk, omdat dit vaak breekt en de scherven vervolgens iemand kunnen verwonden.

Afval op deze wijze achterlaten staat gelijk met sluikstorten. Het opruimen van dit afval kost de gemeenschap heel wat geld. De gemeente heeft dan ook een retributiereglement waarmee ze de opruimkost kan terugvorderen indien de dader bekend is. Dit betekent concreet dat wanneer in de gemeente Oud-Heverlee een sluikstorter wordt betrapt of er bewijzen zijn van wie de sluikstorter is, de gemeente minimum 125,00 euro zal vorderen.

Is de glasbol of de kledingcontainer vol? Zet uw flessen, bokalen en zakken met oude kledij dan niet naast de containers! Stop ze in een andere glasbol of container in de buurt, deponeer ze op het containerpark of neem ze terug mee en steek ze in de glasbol bij een volgende gelegenheid. Een volle glasbol of kledingcontainer kan je melden aan de milieudienst op het nummer 016 38 88 75.

Wij willen u er ook nog eens attent op maken dat het verboden is om tussen 22u00 en 07u00 glas in de glasbollen te deponeren, zodat de nachtrust van de omwonenden wordt gerespecteerd.

Relevante producten