Geluidsoverlast

Geluidshinder en buren

Het is steeds beter zelf met uw buur te bemiddelen en pas in 2de instantie beroep te doen op derden. Soms zijn mensen er zich niet van bewust dat ze overlast veroorzaken, omdat niemand hun dit heeft verteld. Maak afspraken met uw buur. Lukt dit niet, dan kan u contact opnemen met de lokale politie.

 

Geluidshinder en bedrijven

Alle Vlarem ingedeelde bedrijven moeten steeds voldoen aan diverse normen en voorwaarden. Er zijn algemene voorwaarden van kracht, tevens sectorale voorwaarden (afhankelijk van het soort bedrijf) en bijzondere voorwaarden (extra voorwaarden opgelegd door de overheid). Geluid hoort daar ook bij. Meer informatie over deze wetgeving vindt u hier.

Bij geluidshinder door een bedrijf uit uw buurt, kunt u contact opnemen met de milieudienst.

 

Muziekactiviteiten met elektronisch versterkte muziek

De volledige wetgeving en heel wat randinformatie is terug te vinden via https://www.lne.be/geluidsnormen-voor-muziekactiviteiten.

 

Hieronder vindt u de muziekwetgeving in een notendop. Deze is van toepassing op elektronisch versterkte muziek (een orkest zonder versterking valt hier dus niet onder).

 

Er worden 3 categorieën bepaald door de wetgever.

 

Categorie 1: maximum geluidsniveau is lager of gelijk aan 85 dB(A) LAeq,15min

 • De uitbaters of organisatoren hoeven geen extra melding of vergunning aan te vragen bij de gemeente. We spreken van een niet-ingedeelde inrichting.
 • Er is geen meetverplichting voor de exploitant.
 • De meting van het geluidsniveau (vb. door de handhavers) kan op gelijk welke plaats toegankelijk voor het publiek.
 • Voorbeelden: achtergrondmuziek in café, winkel, restaurant,…

 

Categorie 2: maximum geluidsniveau is meer dan 85 dB(A) LAeq,15min en minder dan 95 dB(A) LAeq,15 min

 • De exploitant dient een omgevingsvergunning klasse 3 aan te vragen bij het college van burgemeester en schepenen (melding) voor de rubriek 32.1.1.
 • De exploitant dient het geluidsniveau in de inrichting continue te meten. Bij het meten van dit geluidsniveau wordt zowel het geluid van muziek als het omgevingsgeluid in rekening gebracht.
 • Voor geluidshinder naar de omgeving (binnenshuis of openlucht) gelden de voorwaarden uit VLAREM II, hoofdstuk 4.5. Ook de algemene en sectorale voorwaarden van Vlarem II zijn van toepassing.
 • Voorbeelden: cafés, fuif- en feestzalen, sportevenementen in zalen, …

 

Categorie 3: maximum geluidsniveau is meer dan 95 dB(A) LAeq,15min en kleiner of gelijk aan 100 dB(A) LAeq,60min

 • De exploitant dient een omgevingsvergunning klasse 2 aan te vragen bij het college van burgemeester en schepenen voor de rubriek 32.1.2.
 • De exploitant dient het geluidsniveau in de inrichting continue te meten en te registreren. Bij het meten van dit geluidsniveau wordt zowel het geluid van muziek als het omgevingsgeluid in rekening gebracht.
 • Aan alle bezoekers dient gehoorbescherming voor eenmalig gebruik kosteloos ter beschikking te worden gesteld.
 • Voor geluidshinder naar de omgeving (binnenshuis of openlucht) gelden de voorwaarden uit VLAREM II, hoofdstuk 4.5. Ook de algemene en sectorale voorwaarden van Vlarem II zijn van toepassing.
 • Voorbeelden: enkel grootschalige muziekactiviteiten

 

Wat moet u doen als exploitant van een horecazaak, feestzaal, schoolzaal of sportzaal...?

 • Maak eerst en vooral een keuze in het gewenste geluidsniveau dat u wenst te bereiken tijdens het evenement (categorie 1, 2 of 3). Voor categorie 1 hoeft u geen verdere melding of vergunning aan te vragen bij de gemeente; u dient zich vooral te houden aan de opgelegde maximum geluidsnorm van 85 decibel.
 • Vraag zo nodig een omgevingsvergunning aan via het omgevingsloket.
 • Respecteer de voorwaarden, zoals hierboven in de betreffende categorie opgesomd

 

Wat moet u doen als organisator van een éénmalige fuif, feest, concert of sportevenement...?

 • Ga eerst en vooral na of de zaal waar u uw activiteit laat doorgaan, reeds beschikt over een maximum opgelegd geluidsniveau. Respecteer dit maximum geluidsniveau OF, indien u hiervan wenst af te wijken, vraag hiervoor dan minstens 2 maanden voorafgaand toelating aan het college van burgemeester en schepenen via het evenementenformulier van de gemeente. Voor een evenement in openlucht dient u steeds een afwijking aan te vragen (tenzij u binnen categorie 1 wenst te blijven).
 • De toelating tot het spelen van muziek zal samen met uw vergunning tot organisatie van een evenement behandeld worden door de gemeentelijke diensten.
 • Respecteer de voorwaarden volgens de gekozen muziekcategorie.

 

Opmerkingen:

 • Het verkrijgen van een vergunning of toelating voor een muziekactiviteit ontslaat u niet van de algemene bepaling van het strafwetboek (art. 561) die stelt dat u steeds de nachtrust van omwonenden dient te respecteren.
 • Denk eraan: beter voorkomen dan genezen! Dit heeft niet alleen betrekking op het aspect gehoorschade maar ook op het tijdig aanvragen van de juiste vergunning voor een muziekactiviteit bij het gemeentebestuur. Vergeet ook niet om tijdig een geluidsmeter te voorzien.

 

Gehoorschade

Hou steeds rekening met de risico's op gehoorschade. Meer informatie vindt u hierover op de website Help ze niet naar de tuut.