Hinder door buren en/of particulieren

Het is steeds beter zelf met uw buur te bemiddelen en pas in tweede instantie beroep te doen op derden. Soms zijn mensen er zich niet van bewust dat ze overlast veroorzaken, omdat niemand hun dit heeft verteld. Maak afspraken met uw buur.

Als laatste stap kan u het gerecht inschakelen om een uitspraak te doen over het probleem. Richt je daarvoor tot het vredegerecht. Dit hoeft niet automatisch te leiden tot een proces. Het probleem kan mogelijk ook worden opgelost via een verzoeningsprocedure.