Vrijwilligers

Vrijwilligers zijn het cement van onze samenleving. Ook de dienstverlening van gemeente en OCMW kan niet zijn wat die nu is zonder vrijwilligers.

Rond de omgang met vrijwilligers ontwikkelden gemeente en OCMW een beleidsvisie. Daarnaast ondersteunen we het lokaal vrijwilligersbeleid via het vrijwilligersloket.

Vrijwilligersloket

Het vrijwilligersloket is hét aanspreekpunt voor alle vragen in verband met vrijwilligerswerk. Zowel vrijwilligers als organisaties die met vrijwilligers werken kunnen hier terecht.

We begeleiden mensen bij het vinden van een vrijwilligersplaats binnen gemeente/OCMW of bij één van de vele verenigingen/organisaties actief op ons grondgebied. We bieden ondersteuning aan verenigingen die werken met of op zoek zijn naar vrijwilligers.

We informeren rond de rechten en plichten van de vrijwilliger, de wetgeving, verzekeringen etc.

Interesse in vrijwilligerswerk?

Via onderstaande vrijwilligersdatabank kan je op zoek naar vacatures in Oud-Heverlee, zowel van gemeente en OCMW als van verenigingen en organisaties.

Heb je zin om aan de slag te gaan als vrijwilliger bij gemeente of OCMW? Stel je dan hier kandidaat.

N.a.v. de coronacrisis werd het vrijwilligersplatform Oud-Heverlee Helpt! in het leven geroepen: meer info https://www.oud-heverlee.be/vrijwilligers-corona

Relevante producten