Zaalverhuur

Wat

De gemeente stelt zalen ter beschikking voor culturele, sportieve en andere activiteiten.

Het gaat om volgende infrastructuur:

Type 1: zalen te reserveren via zaalreservatiesysteem

 • OC Blanden
 • OC Sint-Joris-Weert
 • Sporthal Haasrode turnzaal
 • Pastorie Oud-Heverlee (vergaderzaal voor 25 personen)

Type 2: zalen waarvoor toestemming vereist is van college van burgemeester en schepenen

 • GBS De Hazensprong Haasrode
 • GBS De Lijsterboom Blanden
 • Gemeentehuis zaal Miradal

Voor wie

De gemeentelijke zaalinfrastructuur staat ter beschikking voor:

 • erkende verenigingen, buurtcomités en scholen uit Oud-Heverlee, gemeentelijke
  activiteiten en activiteiten georganiseerd door gemeentelijke adviesraden (categorie 1)
  Deze categorie heeft steeds voorrang bij de huur van de zaalinfrastructuur.
 • verenigingen of diensten van bovenlokaal belang: met een vormend doel of met
  meerwaarde voor de gemeente zoals de toeristische uitstraling (categorie 2)

De gemeentelijke zaalinfrastructuur wordt niet verhuurd aan particulieren.

Procedure

Reservatie door gebruikers categorie 1:

 • Reservatie van zalen type 1 via het digitale zaalreservatiesysteem
  Behalve voor De Roosenberg (deze aanvragen gebeuren altijd via de dienst vrije tijd).
  Aanvragen voor jaarreservaties voor de sportzalen in functie van de permanente werking
  dienen te gebeuren in de periode mei - juni.
 • Reservatie van zalen type 2 gebeurt via de dienst Vrije Tijd, die de aanvraag voorlegt aan het college van burgemeester en schepenen met advies van de betrokken schooldirectie.

Reservatie door gebruikers categorie 2:
Reservaties gebeuren steeds via de dienst Vrije Tijd, die de aanvraag ter goedkeuring voorlegt aan het college van burgemeester en schepenen.

Bij reservatie stemt de gebruiker in met de voorwaarden van het gebruikersreglement en de
vastgestelde tarieven.

De gemeentelijke adviesraden, de scholen van Oud-Heverlee, de ouderraden en andere
schoolgebonden organisaties kunnen gratis gebruik maken van de infrastructuur.