Regionaal Landschap Dijleland

De gemeente Oud-Heverlee maakt, samen met 12 andere gemeenten, deel uit van het Regionaal Landschap Dijleland. Een regionaal landschap is een streek met een bijzondere natuur- en landschapswaarde en een eigen karakter. En dat heeft onze streek zeker!

Een regionaal landschap is echter meer dan alleen een streek. Het is ook een samenwerkingsverband tussen lokale besturen en verenigingen. Binnen de structuur van een vzw worden zo projecten uitgevoerd ter versterking van natuur en landschap in de streek.

De gemeente Oud-Heverlee is ook lid van de algemene vergadering van het Regionaal Landschap Dijleland vzw en ondersteunt de werking financieel. Naast de gemeentelijke steun, krijgt de vzw overigens ook subsidies van de provincie Vlaams-Brabant en van de Vlaamse overheid. 

Projecten

U, als inwoner van Oud-Heverlee, kan deelnemen aan de diverse projecten van het Regionaal Landschap Dijleland vzw. Er worden immers niet enkel projecten uitgevoerd op openbare eigendommen, ook bij particulieren zijn er tal van mogelijkheden.

Zo kan u, aan interessante voorwaarden, bij RLD vzw terecht voor verschillende natuur- en landschapsgerichte werken, zoals:
- Aanplant en herstel van hoogstamboomgaarden
- Aanplant van hagen en houtkanten
- Aanleg en herstel van poelen
- Herstel van dreven en bomenrijen
- Achterstallig beheer van knotbomen
- Herstel van historische tuinen, veldkapelletjes en ander klein erfgoed
- …

Neem gerust contact met hen op voor meer informatie.

Regionaal Landschap Dijleland vzw

Interleuvenlaan 64

3001 Leuven

tel: 016 40 85 58 

info@rld.be

www.rld.be