Steunpunt bos regio Dijleland

Hulp bij jouw bosbeheer

Het provinciaal steunpunt bos helpt boseigenaars om hun bos te beheren. Ze doen dat volgens jouw wensen, én met aandacht voor het economische, ecologische en sociale aspect. 

Wist je dat ruim 11% van de oppervlakte in Vlaams-Brabant bos is? Bossen zijn belangrijk voor de natuur en het klimaat. Dus moeten we er goed voor zorgen. Daarom dit steunpunt. 

 

Voor wie?

Boseigenaars (kleine, grote, particulieren, overheden, ...) met vragen over bosbeheer, wetgeving of administratie.

 

Waarvoor kan je terecht bij het provinciaal steunpunt bos?

  • Administratieve ondersteuning (kapmachtigingen, subsidies, wetgeving, …)
  • Advies bij het beheer van jouw bos
  • Advies bij de opmaak van een bosbeheerplan
  • Overleg tussen de verschillende actoren op het terrein
    • Tot een gezamenlijke visie komen
    • Draagvlak creëren voor een speelbos
    • ...

 

Contacteer het steunpunt bos

Het provinciaal steunpunt bos werkt samen met en vanuit de vijf Vlaams-Brabantse regionale landschappen. Afhankelijk van de ligging van uw bos en de inhoud van uw vraag, kan u terecht bij één van de bosmedewerkers. 

Voor Oud-Heverlee is dit de regio Dijleland.

Relevante producten