Aanplantingen

Wetgeving

Bij het aanplanten van planten, struiken en bomen, moet er rekening mee gehouden worden dat hoogstammige bomen (bomenrij, houtkant, bosje, uitgegroeide haag) minimaal op 2 meter afstand van de perceelgrens geplant moeten worden. Bebossing van landbouwgrond kan enkel met een vergunning van het schepencollege en dit tot op een afstand van 6 meter van de perceelgrenzen.

Een haag mag op een halve meter van de buren aangeplant worden of op de perceelsgrens mits wederzijds akkoord (=gemeenschappelijke haag). Dit kan best vastgelegd worden in een schriftelijke overeenkomst en wil men deze afspraak ook laten gelden voor nieuwe eigenaars, dan laat men de overeenkomst best beschrijven in een notariële akte. Voor gemeenschappelijke hagen moeten de kosten worden gedeeld, wat betekent dat ieder zijn kant moet snoeien en de helft van eventuele herstellingskosten dient te betalen.

Aan de straatzijde mag men hagen aanplanten tot op een halve meter van de rooilijn (scheiding privaat/openbaar domein). Let wel op voor overhangend groen over het openbaar domein en zorg ervoor dat het zicht van het verkeer, zeker op hoeken van straten, niet gehinderd wordt!

Er zijn geen wettelijke bepalingen voor de hoogte van een haag of boom.

Zet de juiste plant op de juiste plaats

Welke boom in mijn tuin?

Bomen zijn er in vele soorten, kleuren en maten. Ga dus niet over één nacht ijs als u er één kiest. Bezoek parken en kijk rond in open tuinen. Ga met uw boomwensen naar een boomkwekerij of tuinexpert. Een boom vraagt weinig onderhoud, als u maar genoeg rekening houdt met zijn standplaats.

Hou rekening met:

 • de bodem
 • de grootte van de boom
 • de afstand met de tuin van je buren
 • de vorm van de boom (een ronde kroon voor veel schaduw, een rij bomen als zichtscherm, ...)
 • bloemen, zaden, bessen of kleur in de herfst
 • verharding in de directe omgeving?

Tip: kies voor streekeigen groen omdat die het hier nu eenmaal beter doen.

Welke planten kies ik als ik zo weinig mogelijk onderhoud wil?

Liever wat minder werken in de tuin en wat meer genieten? Kies voor planten die traag groeien of geef ze meer ruimte. 

 • Traaggroeiende hagen hoeft u maar één keer per jaar te snoeien. 
  > Voorbeelden: beuk, Japanse hulst, taxus, haagbeuk, rode aalbes, gele ribes, schijnhulst, kardinaalsmuts ... 
 • Sommige struiken moet u elk jaar sterk terugsnoeien, bij andere soorten moet je enkel de dode of zieke takken wegnemen of ze even in vorm snoeien. 
  > Voorbeelden: appelbes, bloemwilg, spierstruik, boerenjasmijn, schijnhulst, ganzerik ... 
 • Bomen die weinig snoei vragen: veldesdoorn, sierkers, amberboom, sierpeer, els, lijsterbes, krentenboompje ... 

Hoe houd ik mijn bodembedekker onkruidvrij?

Een bodembedekker betekent minder onkruid, en dus minder werk. Plant een bodembedekker op plaatsen waar je niet loopt of gebruik hem als alternatief voor gazon. Na de aanplant van je bodembedekker geef je onkruid minder kans met:

 • strooisellagen van fijn hakselhout
 • (als hakselhout geen optie is) biodegradeerbare doeken (bijvoorbeeld op een helling, zodat de bodem niet kan wegspoelen)

Kies liever niet voor kunststof anti-worteldoeken. Die zijn niet alleen slecht voor de bodem, ze verhinderen ook dat je bodembedekker dichtgroeit. 

Welke planten trekken kleine diertjes aan?

Hoe diverser uw tuin, hoe meer dieren. Varieer daarom met:

 • Plantensoorten
 • Groenvormen (gazon, bloemenweide, haag, bosje, bomen, ...)
 • Lagen (planten met verschillende hoogtes)

Wilt u vooral vogels naar uw tuin lokken? Zorg dan voor:

 • Nestgelegenheid: een dichte haag, struiken en bomen zijn goed om te schuilen en een nest te maken.
 • Voedsel: bestaat meestal uit insecten en/of zaden en bessen. Kies dus voor plantensoorten die bessen geven. Meestal zijn de bloemen van deze planten dan weer interessant voor insecten. Gebruik nooit bestrijdingsmiddelen tegen insecten. 
Wilt u graag insecten naar uw tuin lokken (bijvoorbeeld als voedsel voor vogels)? Drachtplanten.nl geeft een overzicht van goede planten voor insecten. 

Wil je graag kikkers, padden en andere waterdiertjes in de tuin? Ga dan voor een vijver of poel.
 

Antwoord op mijn tuinvraag

Op de website van de provincie vind je de antwoorden op heel wat tuinvragen.