Informatie aan de bevolking - overstromingen

Voor de overstroming:

 • Voorzie waterdichte materialen voor het keldergat, de rioolputjes,…
 • Voorzie ophogingsmateriaal voor de woonruimtes van de benedenverdieping en de kelder, bijvoorbeeld bakstenen of zandzakjes.
 • Voorzie laarzen, emmers en aftrekkers.
 • Bescherm je belangrijke papieren en je waardevolle voorwerpen tegen het water.
 • Zorg ervoor dat je weet waar je de gas en elektriciteit kan afsluiten.

Tijdens de overstroming:

 • Heb je hulp nodig van de brandweer?
  • Geef je aanvraag in via het digitaal loket 1722.be of het elektronisch formulier van je lokale brandweerzone.
  • Bel 1722 als dit nummer actief is.
  • Hou het noodnummer 112 vrij voor personen in levensgevaar. 
 • Is er iemand mogelijks in levensgevaar? Bel altijd 112.
 • Beperk je verplaatsingen en vermijd gevaarlijke zones.
 • Gebruik zandzakken om kleine dammen te maken voor kelderopeningen, buitendeuren, ...
 • Neem tapijten weg en plaats je meubels en waardevolle voorwerpen op een veilige hoogte.
 • Sluit indien nodig gas, elektriciteit en water af.
 • Parkeer je wagen op een veilige plaats. Laat hem niet in je garage staan.
 • Zorg ervoor dat losliggende voorwerpen in de tuin niet kunnen worden meegenomen door het water.

Moet je evacueren?

 • Volg de aanbevelingen van de hulpdiensten op.
 • Neem reservekleding en laarzen mee.
 • Zie richtlijnen evacuatie

Na de overstroming:

Er zijn drie soorten overstromingen:

 • Fluviale overstromingen: waterlopen (rivieren, beken, kanalen, ...) treden buiten hun oevers, waardoor grote oppervlakten onder water komen te staan.
 • Pluviale overstromingen: als gevolg van hevige regen kan het water niet meer weglopen. Pluviale overstromingen zetten straten blank en kunnen zelfs modderstromen veroorzaken.
 • Overstromingen vanuit de zee. Dit type overstroming heeft nog een extra impact op het milieu als landbouwgrond en grondwater verzilt geraken.

De verwachting is dat deze risico’s in de toekomst frequenter en sterker zullen worden, onder invloed van de klimaatverandering.

Voor het risico ‘fluviale overstroming’ is de analyse:

 • Impact: grote impact 
 • Waarschijnlijkheid: waarschijnlijk

Voor het risico ‘pluviale overstroming’ is de analyse:

 • Impact: kleine impact
 • Waarschijnlijkheid: zeer waarschijnlijk

Voor het risico ‘overstroming vanuit de zee’ is de analyse:

 • Impact: grote impact
 • Waarschijnlijkheid: onwaarschijnlijk