Wespen

De verwijdering gebeurt niet door de diensten van de gemeente, maar wel door de brandweer.

U kan hen contacteren op het nummer 016 31 72 11. U komt dan terecht in de seinkamer van brandweer Leuven. De gegevens van de aanvrager worden genoteerd en op een wachtlijst geplaatst. Er zal eveneens gevraagd worden naar de plaats waar het nest zich bevindt. Dit om het materieel te bepalen dat mee uitgestuurd moet worden. Voordat een ploeg ter plaatse komt, wordt de aanvrager gebeld met de vraag of hij/zij thuis is. Zo niet wordt de aanvrager terug in de wachtlus geplaatst. Op piekmomenten is het best mogelijk dat er enkele dagen verlopen tussen het aanvragen en het verdelgen.

Voor het verwijderen van wespennesten op gemakkelijk bereikbare plaatsen in de tuin of op zolder kan u van 1 juni tot en met 30 september 2018 ook GRATIS terecht bij de wespenverdelgingsdienst van de KU Leuven. Het Laboratory of Socio-Ecology and Social evolution is immers naar wespennesten op zoek voor een wetenschappelijk onderzoek. Gezien het om intacte nesten moet gaan, komen nesten op moeilijk bereikbare plaatsen (in een spouw, onder de dakgoot, onder dakpannen) niet in aanmerking.

U kan hen contacteren via wespenkuleuven@gmail.com of 0479 60 94 38.

Relevante producten