Aziatische hoornaar

In België komen twee hoornaarsoorten voor: de Aziatische hoornaar en de Europese hoornaar. De Europese hoornaar is een inheemse en nuttige soort. Het wordt dan ook aangeraden om deze te laten leven indien er geen hinder is. Europese hoornaars zijn rechtstreekse concurrenten van de Aziatische hoornaar en hun aanwezigheid kan ervoor zorgen dat de Aziatische hoornaar zich moeilijker kan vestigen.

De Aziatische hoornaar is een exotische wespensoort die sinds 2017 in Vlaanderen voorkomt. De soort staat erom bekend honingbijenkasten te kunnen binnendringen, en volledige nesten leeg te roven. Daarnaast worden ook vliegen, sprinkhanen, vlinders en wespen verschalkt. Bovendien heeft de Aziatische hoornaar een opmerkelijke voorkeur voor honingbijen, wat voor de imkers een ernstig probleem kan worden.

Hoe herkennen?

De Aziatische hoornaar is een grote, donkere wesp. Ze is bijna dubbel zo groot als een gewone wesp of honingbij en altijd groter dan een 1 euro muntstuk. De Aziatische hoornaar is net iets kleiner dan de Europese hoornaar.

Wil je weten hoe je een Aziatisch hoornaarsnest kan herkennen, dan vind je ook hierover heel wat nuttige info op Vespa-Watch.

Onderzoek en beheer

Specifiek voor de opvolging van de populatie van de Aziatische hoornaar werd het surveillance platform Vespa-watch opgericht. Met deze info wil men deze invasieve exoten in kaart brengen en de bestrijding ervan verbeteren.

Hoe bestrijden?

De enige manier om de opmars van de Aziatische hoornaar effectief te vertragen is door de vernietiging van de nesten.

Daarom voorziet onze gemeenteraad een tegemoetkoming in de gemaakte kosten. Het maximaal terugbetaalbaar bedrag is 80,00 euro.

Een stappenplan helpt om de juiste keuze van verdelger te maken: 

  Risicovol nabij je woning/vormt acuut gevaar voor mens Geen acuut gevaar
Nest op privé domein

1. Contacteer de brandweer (via het online formulier of telefonisch op 016/ 31 72 70)

2.Meld het op vespawatch.be

3. Laat verdelging uitvoeren 

  1. Meld het op vespawatch.be
  2. Bevestiging van vespawatch dat de nest van Aziatische hoornaar is
  3. Erkende verdelger inschakelen en laat verdelging uitvoeren
 

4. Bezorg factuur voor het verwijderen van een nest van Aziatische hoornaars (dateert van 01/01/2024 of later en uitgebracht door de brandweer of een erkende verdelger) samen met het aanvraagformulier aan de gemeente

5. De gemeente betaalt je terug de factuurkosten tot max. 80,00 euro

4. Bezorg factuur voor het verwijderen van een nest van Aziatische hoornaars (dateert van 01/01/2024 of later en uitgebracht door de brandweer of een erkende verdelger) samen met het aanvraagformulier aan de gemeente

5. De gemeente betaalt je terug de factuurkosten tot max. 80,00 euro
Nest op openbaar domein

Contacteer de gemeente (milieu@oud-heverlee.be of 016/ 38 88 75)

De gemeente zorgt voor verdere afhandeling

Contacteer de gemeente (milieu@oud-heverlee.be of 016/ 38 88 75)

De gemeente zorgt voor verdere afhandeling