Aziatische hoornaar

Enkele jaren geleden is de Aziatische hoornaar echt zijn invasie in ons land begonnen. Maak een melding telkens als je er een ziet en help mee om onze bijen te beschermen.

In België komen twee hoornaarsoorten voor: de Aziatische hoornaar en de Europese hoornaar. De Europese hoornaar is een inheemse en nuttige soort. Het wordt dan ook aangeraden om deze te laten leven indien er geen hinder is. Europese hoornaars zijn rechtstreekse concurrenten van de Aziatische hoornaar en hun aanwezigheid kan ervoor zorgen dat de Aziatische hoornaar zich moeilijker kan vestigen.

De Aziatische hoornaar is een exotische wespensoort die sinds 2017 in Vlaanderen voorkomt. De soort staat erom bekend honingbijenkasten te kunnen binnendringen, en volledige nesten leeg te roven. Daarnaast worden ook vliegen, sprinkhanen, vlinders en wespen verschalkt. Bovendien heeft de Aziatische hoornaar een opmerkelijke voorkeur voor honingbijen, wat voor de imkers een ernstig probleem kan worden. Doordat de Aziatische hoornaar op insecten jaagt, heeft ze een potentiële impact op de biodiversiteit.

Jong of oud, natuurliefhebber of gewone wandelaar, specialist of leek, echt iedereen kan een steentje bijdragen door de ogen open te houden en een nest zo snel mogelijk te melden. Dit kan je doen op het portaal van de werkgroep Aziatische hoornaar: vespawatch.be

Opgelet! Houd steeds afstand van het nest. De Aziatische hoornaar kan, net als andere wespen, erg defensief worden.

Hoe herkennen?

De Aziatische hoornaar is een grote, donkere wesp. Ze is bijna dubbel zo groot als een gewone wesp of honingbij en altijd groter dan een 1 euro muntstuk. De Aziatische hoornaar is net iets kleiner dan de Europese hoornaar. Je kan een Aziatische hoornaar goed herkennen aan haar unieke kleurencombinatie.

 

Achterlijf

Het achterlijf van de Aziatische hoornaar is zwart met enkel één donkergeel achterlijfsegment. Het achterlijf van de Europese hoornaar bestaat voor twee derden uit geel.

Pootjes

De pootjes van de Aziatische hoornaar zijn zwart met opvallend gele tippen. De pootjes van de Europese hoornaar zijn volledig roodbruin. De pootjes van kleinere wespensoorten zijn bijna volledig geel.

Borststuk

Het borststuk is het lichaamsdeel tussen kop en achterlijf waarop poten en vleugels vastzitten. De bovenzijde ervan is bij de Aziatische hoornaar volledig zwart gekleurd en bij de Europese hoornaar zwart met roodbruine tekeningen. De roodbruine kleur loopt door tot op de bovenkant van de kop. Op het zwarte borststuk van andere wespensoorten (gewone wesp, Duitse wesp) zijn nagenoeg altijd duidelijk gele strepen of stippen te zien.

Wil je weten hoe je een hoornaarsnest kan herkennen, dan vind je ook hierover heel wat nuttige info op Vespa-Watch.

Hoe bestrijden?

De enige manier om de opmars van de Aziatische hoornaar effectief te vertragen is door de vernietiging van de nesten. Om een nest te verwijderen, doe je een beroep op de brandweer of een gespecialiseerde firma. Ga in geen geval zelf aan de slag! De soort reageert zeer agressief op verstoring van het nest. Na jouw melding op vespawatch.be word je eveneens in contact gebracht met professionele verdelgers. De bestrijding is niet gratis.

Ben je niet zeker dat je een Aziatische hoornaar zag? Neem toch een foto en meld dit op waarnemingen.be. Je leert snel hoe je de verschillende soorten kan herkennen op de website.

Relevante producten