Sorteerwijzer

In de alfabetische sorteerwijzer vindt u een opsomming van de verschillende afvalstoffen, de afvalfractie waartoe ze behoren en de plaats waar u ze naartoe kan brengen.

Indien u geen antwoord vindt op uw vraag, kan u contact opnemen met Ecowerf via het nummer 0800 97 0 97.