Inname openbaar domein

Sinds 17 januari 2022 zijn wij gestart met een nieuwe toepassing voor de innames van openbaar domein. Alle aanvragen worden nu digitaal ingediend en afgehandeld.
 

Start hier uw aanvraag

 
Waarvoor is een tijdelijke verordening inname openbaar domein nodig?

Van zodra er werken moeten gebeuren op de openbare weg, (rijstrook, berm, fietspad, voetpad) of het openbaar domein moet ingenomen worden door bv. een container of verhuiswagen, dien je vooraf toestemming te vragen.

Wanneer en waar vraag je een tijdelijke verordening aan?

Een tijdelijke verordening vraag je minimum 5 werkdagen op voorhand voor een verhuis, parkeerverbod of container (zonder omleiding of verkeerslichten) en 10 werkdagen op voorhand voor alle overige aanvragen bij de dienst infrastructuur aan via onze nieuwe procedure op het platform van EagleBe.

Voor nutswerken of een werfzone langer dan 100 meter hanteren wij een aanvraagtermijn van minimum 20 werkdagen.
Zo is er voldoende tijd om de nodige adviezen in te winnen en de bewoners op de hoogte te brengen door middel van een bewonersbrief.

Deze vergunning is gratis.

Laattijdige aanvragen worden niet behandeld tenzij bij overmacht (woningbrand, stormschade, wateroverlast,…) Als je niet in orde bent met de vergunning, bega je een overtreding en kan je bekeurd worden. Je bent dan ook aansprakelijk voor eventuele ongevallen.

Hoe het aanvraagformulier van EagleBe invullen?

Het formulier bevat 5 delen: Algemeen, Periode, Locatie, Contact en Bevestiging.

Hier leggen we in detail uit hoe je het aanvraagformulier moet invullen.

Wie is verantwoordelijk voor de signalisatie(borden)?

Als aanvrager ben je verantwoordelijk voor het huren, plaatsen en onderhouden van de signalisatieborden die opgelegd zijn bij de vergunning.

Enkel parkeerverbodsborden kunnen gratis via de gemeente verkregen worden op voorwaarde dat:

  • de duur van inname korter is dan 2 maanden;
  • de aanvrager dit aangeeft in het aanvraagformulier
  • enkel geldig bij verhuis, aanvraag parkeerverbod of plaatsen container

Belangrijke opmerkingen:

  • wanneer de rijweg afgesloten dient te worden en hier normaal een bus van de Lijn rijdt, moet de aanvrager de Lijn hiervan zelf verwittigen;
  • wanneer de werken op een gewestweg plaatsvinden, moet de aanvrager eveneens toestemming krijgen van het AWV (Agentschap Wegen en Verkeer). De aanvrager doet eveneens een aanvraag bij hen via het offerteformulier op https://wegenenverkeer.be/adviezen-vergunningen
  • hou er rekening mee om contact op te nemen met aangrenzende gemeenten als de werken daarin doorlopen. Ook daar staan dan tijdig de noodzakelijke signalisatieborden en kunnen gepaste maatregelen genomen worden;
  • borden E1 of E3 (stilstaan- en/of parkeerverboden) moeten minimum 24 uur vooraf geplaatst zijn. De plaatser wordt verzocht de nummerplaten van de voertuigen die er op dat moment staan, door te geven aan de politiezone VODI en de dienst infrastructuur. Dit per e-mail naar pz.vodi.wijk.oudheverlee@police.belgium.euen openbaardomein@oud-heverlee.be ;
  • als de aanvrager een vergunning wenst te verlengen, dient de aanvraag minimum 5 werkdagen op voorhand ingediend te worden;
  • meer informatie nodig? Wend je tot de dienst infrastructuur: tel. 016 38 88 60 of email: openbaardomein@oud-heverlee.be