Inname openbaar domein

Waarvoor is een tijdelijke verordening inname openbaar domein nodig?

Van zodra je iets op de straat, fiets/voetpad, berm of plein plaatst, neem je het openbaar domein in. Het openbaar domein mag nooit zonder voorafgaandelijke toestemming ingenomen worden.
Ook als er werken moeten gebeuren op de openbare weg, (rijstrook, berm, fietspad, voetpad) of het openbaar domein moet ingenomen worden door bv. een container of stelling, dan dien je vooraf (minimum 15 werkdagen op voorhand) toestemming te vragen.

Wie kan een tijdelijke verordening aanvragen?

Iedereen, aannemer, bouwheer of particulier, kan een aanvraag indienen en zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de inname van openbaar domein.

Wanneer en waar vraag je een tijdelijke verordening aan?

Een tijdelijke verordening vraag je minimum 15 werkdagen op voorhand bij de dienst infrastructuur aan via het document in bijlage (onderaan).

Voor grotere werken ten gevolge van wegeniswerken met/zonder omleidingen dient je aanvraag minimum 15 werkdagen op voorhand aan de dienst infrastructuur overgemaakt te worden.

Nadien stelt de politie haar advies op en maakt het over aan de dienst infrastructuur. Het college van burgemeester en schepenen neemt het advies van de politie en de dienst infrastructuur in overweging en als alle voorwaarden gunstig zijn dan kan de vergunning goedgekeurd en ondertekend worden door de burgemeester. Deze vergunning is gratis.

Hoe vraag je een tijdelijke verordening aan?

Om een vergunning te verkrijgen, moet je het formulier in bijlage (onderaan) invullen.

Het ingevulde formulier met de nodige foto's, situatieschets(en), signalisatieplan(nen) of plannen wordt overgemaakt per e-mail openbaardomein@oud-heverlee.be

Laattijdige aanvragen worden niet behandeld tenzij bij overmacht (woningbrand, stormschade, wateroverlast,…) Als je niet in orde bent met de vergunning, bega je een overtreding en kan je bekeurd worden. Je bent dan ook aansprakelijk voor eventuele ongevallen.

Wie is verantwoordelijk voor de signalisatie(borden)?

Als aanvrager ben je verantwoordelijk voor het huren, plaatsen en onderhouden van de signalisatieborden die opgelegd zijn bij de vergunning.

Enkel parkeerverbodsborden kunnen via de gemeente verkregen worden op voorwaarde dat:

 • de duur van inname korter is dan 1 week (niet mogelijk bij verlengingen);
 • de werken worden uitgevoerd door particulieren (bv. werken aan een eigendom/huis, plaatsen van een container,…);
 • de aanvrager dit aangeeft in het aanvraagformulier

Belangrijke opmerkingen:

 • wanneer de rijweg afgesloten dient te worden en hier normaal een bus van de Lijn rijdt, moet de aanvrager de Lijn hiervan zelf verwittigen;
 • wanneer de werken op een gewestweg plaatsvinden, moet de aanvrager eveneens toestemming krijgen van het AWV (Agentschap Wegen en Verkeer). De aanvrager maakt dan het signalisatieplan en een ingevuld aanvraagformulier over aan AWV en in kopie openbaardomein@oud-heverlee.be:
  • o Voor werkzaamheden (gewestwegen) maak je dit over naar het district Vlaams-Brabant (t.a.v.: vlaamsbrabant.districtleuven@mow.vlaanderen.be)
 • hou er rekening mee om contact op te nemen met aangrenzende gemeenten als de werken daarin doorlopen. Ook daar staan dan tijdig de noodzakelijke signalisatieborden en kunnen gepaste maatregelen genomen worden;
 • borden E1 of E3 (stilstaan- en/of parkeerverboden) moeten minimum 24 uur vooraf geplaatst zijn. De plaatser wordt verzocht de nummerplaten van de voertuigen die er op dat moment staan, door te geven aan de politiezone VODI en de dienst infrastructuur. Dit per e-mail naar pz.vodi.wijk.oudheverlee@police.belgium.eu en openbaardomein@oud-heverlee.be ;
 • als de aanvrager een vergunning wenst te verlengen, dient de aanvraag minimum 5 werkdagen op voorhand ingediend te worden;
 • meer informatie nodig? Wend je tot de dienst infrastructuur: tel. 016 38 88 60 of email: openbaardomein@oud-heverlee.be