Aanvraag evenement

Wat

Wie een publieke activiteit in openlucht of in een zaal organiseert (dorpsfeest, fuif, muziekfestival, wielerwedstrijd, mountainbike- en wielertochten, rommelmarkt, stoet, kerstboomverbranding, …) moet dit schriftelijk aanvragen aan de gemeente.

Procedure


Dien het aanvraagformulier minstens 2 maanden voor de activiteit in. Hoe vroeger, hoe beter. Bij laattijdige aanvragen bestaat het risico dat bepaalde vergunningen niet worden afgeleverd.

Het college van burgemeester en schepenen beslist dan of de activiteit kan doorgaan en legt eventueel bijkomende voorwaarden op (o.a. rekening houdend met het advies van de lokale politie).

Als u een zeer groot evenement wil opzetten, neemt u best ook al eens contact op met de dienst Vrije Tijd.

Evenement organiseren in coronatijden

Op onderstaande websites vind je de laatste corona-maatregelen per segment :