Toelating om bij een evenement af te wijken van het geluidsniveau

De aanvraag voor een afwijking van het geluidsniveau dient te worden aangevraagd via het aanvraagformulier evenementen.

Organiseert u een evenement met elektronische versterkte muziek dan moet u de geluidsnormen naleven. Wilt u de muziek luider spelen dan de opgelegde geluidsnormen, dan kan u hiervoor een afwijking van de geluidsnormen aanvragen bij het college van burgemeester en schepenen.

Voorwaarden

Het gaat om een publiek toegankelijk evenement.

Relevante producten