Zwerfkatten sterilisatie

De overpopulatie van zwerfkatten brengt naast dierenleed zoals ontbering en ziekte ook hinder mee voor de bevolking: geurhinder door het 'sproeien' van katers, uitwerpselen, lawaaihinder van 'verliefde' katers, verwilderde katers die gewone huispoezen aanvallen, hinder die ontstaat door het openkrabben van vuilzakken,…

Door het systematisch steriliseren/castreren van (zwerf)katten kan deze problematiek worden ingedijkt.

Wat is zwerfkat?

Het principe dat we verantwoordelijk zijn voor degene die wij getemd hebben, is van toepassing als we proberen zwerfkatten te identificeren, want zwerfkatten zijn niet gechipte katten die:

- geen verantwoordelijke hebben
- voornamelijk op openbare plaatsen of in leegstaande gebouwen leven.

Wat als je zwerfkatten in je omgeving ziet?

Heeft de kat een driehoek inkeping in zijn/haar oor? Dan is hij/zij een gesteriliseerd dier en hoeft er geen behandeling van het dier te gebeuren, tenzij je ziet dat het dier ziek is.

Komen in je omgeving één of meerdere zwerfkatten die geen inkeping in het oor hebben of die er ziek uitzien? Dan neem je contact op met de milieudienst (via 016 388 875 of via milieu@oud-heverlee.be of via het meldingsformulier. Naast je contactgegevens vermeld je de locatie en de kenmerken van de dieren.

Op basis van jouw melding contacteren wij de dierenarts. Die zal met jou een afspraak maken om de zwerfkat(ten) met behulp van diervriendelijke vallen te vangen.

Wat doet de dierenarts met een zwerfkat?

De dierenarts bepaalt of het effectief over een zwerfkat gaat en bekijkt bij de verzorging of de kat aids of leukemie heeft. Naast sterilisatie kunnen ook interventies gebeuren die het welzijn van het dier vergroten (incl. ontworming, ontvlooiing en anti-teken).

Wanneer uit onderzoek en screening blijkt dat de kans op een kwaliteitsvol leven voor het dier beperkt is en dat er risico’s zijn voor verspreiding van ziektes, kan het dier worden ingeslapen.

De geopereerde zwerfkatten krijgen een driehoek inkeping in hun oor en ze worden verzorgd alvorens ze worden vrij gelaten.

Waar wordt een zwerfkat vrij gelaten?

Eerst zal de dierenarts op grond van inschatting van gezondheid en mogelijkheid tot socialisatie oordelen of het aangewezen is om het dier toe te vertrouwen aan een asiel of gastgezin. Vooral kittens tot de leeftijd van 8 weken zullen niet vrijgelaten worden.

Komt het dier hiervoor niet in aanmerking, wordt het terug in dezelfde omgeving geplaatst.

Verplichte identificatie en castratie/sterilisatie van huiskatten

Sinds 1 november 2017 moeten katten geïdentificeerd zijn (met chip).

Sinds 1 april 2018 moeten alle katten en kittens gecastreerd/gesteriliseerd worden voor ze 5 maanden oud zijn en/of voor verkoop of adoptie. Dit geldt ook voor katten en kittens die gratis weggegeven worden. Uitzonderingen hierop zijn katten die naar een erkende fokker (met HK-nummer) gaan of die voor het buitenland bestemd zijn. 

Meer informatie vind je hier

Relevante producten