Premies rationeel watergebruik

Vanaf 1 januari 2023 voorziet Fluvius een uniform en vernieuwd premiestelsel voor rationeel watergebruik en de gemeente stapt in dit systeem met een aanvullende gemeentelijke premie.

Wat betekent dit precies?

Leg je bij een bestaande woning (gebouw waarvan de eerste bouwvergunning dateert van vóór 07/09/1999) een gescheiden systeem aan voor de afvoer van hemelwater en huishoudelijk afvalwater?

Dan kan je een subsidie van 500 euro bij Fluvius aanvragen en bij goedkeuring van Fluvius krijg je nog een aanvullende gemeentelijke premie van 250 euro (of van 390 euro, indien je recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming).

Installeer je bij een bestaande woning (gebouw waarvan de eerste bouwvergunning dateert van vóór 07/09/1999) een hemelwaterput met pompsysteem en/of een hemelwaterinfiltratievoorziening?

Dan kan je een subsidie van 250 euro bij Fluvius aanvragen:

1) voor een hemelwaterput met een aanvullende gemeentelijke premie van 250 euro. Deze premie is bedoeld voor een hemelwaterput met aansluiting van minstens 1 WC én 2 bijkomende aftappunten, waarvan minstens één ander dan een (buiten)kraan (wasmachine, 2de WC,…).

en/of

2) voor een infiltratievoorziening met een aanvullende gemeentelijke premie van 250 euro.

Hoe vraag je de premie aan ?

Dien je aanvraag in bij Fluvius.

Fluvius bezorgt aan de gemeente per kwartaal een overzicht van de aangevraagde en uitbetaalde premies. De gemeentelijke bijkomende premie wordt nadien automatisch toegekend aan degene die een Fluvius premie hebben ontvangen. Het grote voordeel is dat je de premie slechts 1 keer moet aanvragen bij Fluvius.