Masterplan Zoetwater

Na een participatietraject met inwoners uit de gemeente, de voltallige gemeenteraad en experten, is er nu een ambitieus masterplan.

Het masterplan bevat voorstellen over de herinrichting van het huidige park en de heraanleg van de Maurits-Noëstraat. Ook de Roosenberg wordt grondig herdacht. Blijft het voorlopig bij een plan? Dat is zeker niet de bedoeling. Enkele pioniersprojecten worden snel aangepakt: een ruimer skatepark, een sportveldje, een avontuurlijk fietsparcours (pump-track) en een gezellige ontmoetingsplek zouden de eerste zichtbare veranderingen kunnen zijn in het park. 

Als volgende stap zal het masterplan ook de noordelijke zone aan de Waversebaan, met vooral sportfuncties, verder uitwerken. Er zijn veel ideeën en ambities op sportvlak: de tennisclub Meerdaal en OHL willen hun aanbod nog verder uitbreiden, er is een vraag naar meer buitensportmogelijkheden en ook een sporthal. Om op alle noden in te spelen, zal echter bijkomende publieke ruimte nodig zijn.

Vanaf begin juli kunnen alle inwoners de voorstellen uit het masterplan ontdekken, en dit via het gemeentelijk infoblad en via info-panelen die zullen opgesteld zullen worden in het Zoet Water park. Eind augustus hoopt de gemeenteraad dan de finale versie van het Masterplan te bespreken.

Je kan de opname van de gemeenteraadscommisie Ruimte bekijken online, daar wordt de volledige presentatie toegelicht door de ontwerpers. Dat kan via deze link.