Herbruikbare luiers subsidie

De gemeente verleent een subsidie voor het gebruik van herbruikbare luiers.

De subsidie bedraagt per aanvrager en per kind de helft van de factuurprijs met een maximum van 100,00 euro per kind.

De aanvraag dient voor de derde verjaardag van het kind te worden ingediend bij het gemeentebestuur.