Digitale aanvragen (omgevingsvergunningen) mogelijk

Vanaf 27 oktober 2015 is het mogelijk om een stedenbouwkundige aanvraag digitaal door te sturen via het omgevingsloket. 
Digitaal zullen de aanvragen efficiënter verwerkt kunnen worden, u dient het dossier in wanneer en vanwaar u wilt en u kan tevens een stand van zaken van uw dossier raadplegen vanuit de thuisomgeving.

*DBA-dossiers:

Voor 1 januari 2018 was er de mogelijkheid om een DBA (digitale bouwaanvraag)-dossier in te dienen digitaal. Dit gebeurde via een specifiek loket van de digitale bouwaanvraag. Deze is echter niet langer beschikbaar sinds 1 oktober 2020.

De vergunningverkrijgers kunnen de start en het einde van de werken van een digitale bouwaanvraag melden in de nieuwe BED-applicatie (BED = begin/einde der werken): https://bed.omgeving.vlaanderen.be/ 

*OMV-dossiers:

Vanaf 1 januari 2018 werkt onze gemeente tevens met de omgevingsvergunningen. Een omgevingsvergunning is een vergunning voor het bouwen van een bouwwerk en/of een vergunning voor bedrijfsactiviteiten die mogelijke hinder voor mens en milieu zullen veroorzaken (milieuvergunning).
Via het stappenplan in het omgevingsloket wordt u geholpen om uw digitale aanvraag hieromtrent in te dienen bij het gemeentebestuur.

Start:
1. Log in met uw elektronische identiteitskaart via www.omgevingsloket.be en laad uw dossier op. De instructiefilmpjes / het stappenplan helpen je stap voor stap op weg.

Het omgevingsloket bevat nu ook een snelinvoer voor bepaalde stedenbouwkundige handelingen. Dit maakt het aanvragen of melden van werken uitgevoerd op en rond een vergund gebouw eenvoudiger. Voorwaarden voor gebruik van de snelinvoer zijn dat het gaat om ingrepen zonder wijzigingen aan de constructie en/of het wijzigen van het aantal woongelegenheden en/of het wijzigen van de hoofdfunctie.

 
2. Heeft u het akkoord van een buur nodig? Dan kan die via mail uitgenodigd worden om het dossier digitaal mee te ondertekenen (met Eid). 
 
3. De gemeente kijkt het dossier digitaal na en laat weten of het volledig is. Een onvolledig dossier kan u snel en eenvoudig aanvullen en opnieuw indienen.

Eens de aanvraag loopt:
4. De nodige adviezen worden digitaal aangevraagd: vb. bij Onroerend Erfgoed, Agentschap Natuur en Bos, Afdeling Wegen en Verkeer…Voordeel: uw dossier moet niet meer in veelvoud ingediend worden.
5. Als er een openbaar onderzoek moet gebeuren, verstuurt de gemeente de nodige brieven. Ondertussen kunnen burgers uw dossier digitaal inkijken op de dienst ruimtelijke ordening tijdens de openingsuren (volledig dossier met bouwplannen) of van thuis uit (deel van het dossier). Eventuele bezwaarschriften kunnen digitaal worden overgemaakt. 

Vergunning afgeleverd:
6. De beslissing wordt meegedeeld via mail, zodat u die eenvoudig kunt overmaken aan uw architect, aannemer, bouwfirma…
7. De bekendmaking op het terrein dient u op de bouwplaats zelf aan te brengen.

Relevante producten