Zonnepanelen beleidsnota

Deze beleidsnota geeft een richtlijn voor het plaatsen van zonnepanelen. De richtlijn omvat
een overzicht van de toepasselijke bepalingen en een beleidsvisie van het gemeentebestuur.
Het houdt rekening met de klimaatverplichtingen die de gemeente heeft genomen in het kader
van het Burgemeestersconvenant voor klimaat en energie, het Bomencharter Vlaanderen
(2019-2024) en het Lokaal Energie- en Klimaatpact.
Deze beleidsnota is niet van toepassing op zonnecollectoren die gebruikt worden om
leidingwater in een zonneboiler op te warmen.