Winterweer

Wegen kunnen op korte tijd zeer glad worden, zelfs wanneer er preventief gestrooid wordt.

De gemeentediensten trachten de straten zo veilig mogelijk en zo goed mogelijk berijdbaar te houden. De strooidienst beschikt over twee vrachtwagens, waarvan één met sneeuwschop, en twee veegwagens, waarvan één met een pekelstrooier voor het sneeuw- en ijsvrij maken van de fietspaden.

We hanteren een vaste strooiroute. In eerste instantie strooien we op de hoofd- en doorgangswegen, de wegen die gebruikt worden door het openbaar vervoer, de schoolomgevingen en de bruggen. Pas nadat deze wegen sneeuw- en ijsvrij gemaakt zijn, komen indien noodzakelijk andere wegen aan de beurt.

Wees extra voorzichtig op kleine wegen of minder vaak gebruikte wegen want strooizout heeft pas effect bij voldoende verkeer. Pas bij winterweer je rijstijl aan en besteed aandacht aan de zachte weggebruiker.

We trachten het gebruik van dooizout te beperken, want het zout komt niet enkel op de weg terecht maar ook in de bermen, waar het schade toebrengt aan bodem, planten en dieren.

We raden aan om aanplantingen, die zeer dicht tegen de rijweg of het fietspad staan, te beschermen door het plaatsen van een tijdelijke afscherming. We proberen de verspreiding van dooizout buiten de rijweg en de fietspaden te beperken, maar opspattend water kan hagen en aanplantingen beschadigen. 

Wanneer er sneeuw of ijzel ligt, ben je verplicht om het voetpad voor je huis vrij te maken. Een helpende hand uitsteken naar oudere buurtbewoners voor wie het vrijmaken van de stoep een zware klus is, wordt zeker gewaardeerd.