Wereldraad

Deze raad is een forum van overleg en advies rond lokaal mondiaal beleid voor lokale organisaties en particulieren, die zich samen inzetten voor internationale thema's. De bevolking sensibiliseren rond deze problematiek is eveneens een permanente opdracht.

Het is een adviesorgaan voor de gemeenteraad omtrent projecten, die hier om financiële steun vragen. De Wereldraad steunt activiteiten van educatie en sensibilisatie, projecten in het Zuiden en nationale campagnes met activiteiten in onze gemeente rond ontwikkelingssamenwerking.

De Wereldraad vergadert 4 x per jaar.

Volg ons op facebook https://www.facebook.com/Wereldraad-Oud-Heverlee-2339406959650353/