Waversebaan: nutswerken

De nutswerken starten op 12 september

De heraanleg van de Waversebaan werd al vroeg dit jaar aangekondigd. Een lopend beroep tegen de vergunning zorgt er voor dat de wegenwerken niet als gepland dit najaar aanvangen. 

De voorbereidende nutswerken tussen het kruispunt Witte Bomendreef en kruispunt Dorpsstraat/Eikenlaan kunnen echter wel worden opgestart. Vanaf maandag 12 september beginnen de verschillende nutsbedrijven met de aanpassings-en vernieuwingswerken van de nutsleidingen en de openbare verlichting.

Wil je graag op de hoogte blijven van het verloop van de werken, dan kan hier terecht of in de Oud-Heverlee app. Je vindt de Oud-Heverlee App in de Play Store en App Store. Wij willen jullie alvast bedanken voor jullie geduld en begrip voor de mogelijke overlast die deze werken kunnen veroorzaken.

Om de hinder te beperken, zullen de nutswerken in 4 fases verlopen:

Fase 1: Vanaf het kruispunt Witte Bomendreef tot aan het kruispunt Maurits Noëstraat/Ophemstraat

Werken

Voor fase 1 worden de Maurits Noëstraat en de Ophemstraat afgesloten, er zal dan enkel verkeer op de Waversebaan doorkunnen in beide richtingen door middel van verkeerslichten. Enkel verkeer -3.5 ton zal de Maurits Noëstraat vanaf de Waversebaan kunnen inrijden.

Planning

Duur van de werken +/- 1 week.

De Lijn

De bussen zullen tijdens deze fase nog door kunnen in beide richtingen.

Fietsers

Voor de fietsers zal er een omleiding voorzien worden via de Witte Bomendreef <> toegangsweg restaurant Spaans Dak naar de Maurits Noëstraat <> Maurits Noëstraat <> toegangsweg langs de Roosenberg naar de parking naar het sportcomplex Waversebaan/Korbeekdamstraat <> Waversebaan.

Omleiding gemotoriseerd verkeer

De omleiding -3,5 ton zal via de Waversebaan <> Koning Leopold III-laan <> N251 Naamsesteenweg gaan en omgekeerd.

+3,5 ton zal omgeleid worden via Waversebaan <> Leuvensestraat <> Neerijsebaan <> Wolfshaegen <> Beekstraat <> N253 Dorpsstraat <> N253 Langerodestraat <> N253 Nijvelsebaan <> N253 Sint-Jansbergsesteenweg <> N264 Koning Boudewijnlaan <> R3 Leuven <> N3 Tiensesteenweg <> N25 Meerdaalboslaan <> N25 Expresweg.

Fase 2 Kruispunt Maurits Noëstraat/Ophemstraat

Werken

Voor fase 2 deel 1 zal het volledige kruispunt afgesloten worden voor alle verkeer.

Voor fase 2 deel 2 worden de aansluitingen van alle aanliggende woningen vernieuwd.

Planning

Duur fase 2 deel 1 +/- 2 weken.

Duur fase 2 deel 2 +/- 5 weken.

De Lijn

In fase 2 deel 1 zal er gedurende 2 weken geen busverkeer zijn op de Waversebaan – Leuvensestraat – Stationsstraat – Kauwereelstraat – Neerijsebaan.

In fase 2 deel 2 verlopen de omleidingen zoals in fase 1. De bussen van De Lijn kunnen dan terug via de Waversebaan rijden.

Fietsers

Omleiding fietser zoals fase 1.

Omleiding gemotoriseerd verkeer

Omleidingen fase 2 deel 1 voor alle verkeer idem als fase 1 +3,5ton.

Omleidingen fase 2 deel 2 idem als fase 1.

Fase 3 Vanaf kruispunt Maurits Noëstraat/Ophemstraat tot aan kruispunt Rozenbergstraat.

Werken

Voor fase 3 wordt de Waversebaan tussen het kruispunt Maurits Noëstraat/ Ophemstraat en het kruispunt Rozenbergstraat volledig afgesloten voor alle doorgaand verkeer.

Planning

Duur van de werken +/- 3 maanden

De Lijn

Omleiding via Waversebaan – Vaalbeekstraat – Bogaardenstraat – Ophemstraat – Waversebaan, richting Sint-Joris-Weert.

Omleiding via Waversebaan – Ophemstraat – Bogaardenstraat – Dorpsstraat – Waversebaan, richting Leuven.

Gewijzigde haltes

Haltes Don Bosco (307015) - Dr. Vandenborght (307016) - Oud Gemeentehuis (307017) – Vaalbeekstraat (richting Leuven) zullen tijdens de werken niet bediend worden.

Haltes Station (305524) , De Post (303978) zullen voor Lijnbussen 337 en 537 voorzien worden als tijdelijke halte.

De halte Zoete Waters (307013) zal naar de andere kant van het kruispunt verschoven worden (thv café In De Molen)

Fietsers

Omleiding via Waversebaan – Ophemstraat – Bogaardenstraat – Dorpsstraat – Waversebaan, in beide richtingen.

Gemotoriseerd verkeer

Doorgaand verkeer (-3,5ton)

Omleiding via Waversebaan – Ophemstraat – Rozenbergstraat – Waversebaan, in beide richtingen.

Gedurende de werken zal een snelheidsbeperking tot 30 km/u ingesteld worden in de Rozenbergstraat.

Doorgaand verkeer (+3,5 ton)

Omleiding via Neerijse – Korbeek-Dijle – Egenhoven voor verkeer van en naar Leuven

Fase 4 Vanaf kruispunt Rozenbergstraat tot aan kruispunt Dorpsstraat/Eikenlaan.

Werken

Voor fase 4 wordt de Waversebaan kruispunt Rozenbergstraat tot aan kruispunt Dorpsstraat/Eikenlaan afgesloten voor doorgaand verkeer.

Planning

Duur van de werken +/-3 maanden.

De Lijn

Omleiding via Vaalbeekstraat/Dorpsstraat <> Bogaardenstraat <> Ophemstraat en omgekeerd

Fietsers

Omleiding via Vaalbeekstraat/Dorpsstraat <> Bogaardenstraat <> Ophemstraat en omgekeerd

Omleiding gemotoriseerd verkeer

Omleidingen idem als fase 1.