Heraanleg Waversebaan - Oud-Heverlee

Update 2 juni 2023

De werken vlotten goed, er werden ondertussen extra aanpassingen gedaan langs de Waversebaan om het parkeren dicht bij Zoet Water mogelijk te maken. Vandaag werd het kruispunt helemaal opgebroken, het is nu helemaal onmogelijk om met een voertuig langs de werfzone te rijden. Want ondanks alle signalisatie en communicatie, blijven sommigen toch hardnekkig proberen. Dat is niet alleen risicovol voor jou, maar ook een grote hinder en een risico voor de werklieden ter plekke.

Daarom willen we graag de aandacht vestigen op de veiligheid op en rond wegenwerken en ander werven: respecteer werfsignalisatie, afsluitingen en verkeersregels !

Start werken

Nu de omgevingsvergunning is afgeleverd, starten op 23 mei de wegenwerken aan de Waversebaan, tussen de Witte Bomendreef en het kruispunt Dorpsstraat/ Eikenlaan. 

Het ontwerp bouwt verder op de aanbevelingen van het Toekomstforum Zoet Water. Het kruispunt met de Maurits Noëstraat wordt grondig herdacht en maximaal ingericht met het karakter van een plein. Er wordt gewerkt met andere materialen en versmallingen, om de overgang van 'doorgangsfunctie' van de Waversebaan en de 'pleinfunctie' ter hoogte van het Zoet Water te accentueren. De snelheid ter hoogte van het kruispunt wordt verlaagd naar 30 km/u, en er wordt gekozen voor gemengd verkeer. Fietsers krijgen een duidelijke plaats op de rijweg. 

Planning

Fase  Waar Wanneer - duur
 1

Kruispunt Witte Bomendreef –

inrit drankencentrale Schroeders

Start 23 mei 2023 – duur + 3 maanden
2

Vanaf huisnummer 250/inrit drankencentrale Schroeders

tot aan kruispunt Rozenbergstraat/inrit parking Zoet Water

Na fase 1 – duur + 3 maanden
3

Vanaf kruispunt Rozenbergstraat/inrit parking Zoet Water

tot aan kruispunt Dorpsstraat/Eikenlaan

Aansluitend fase 2 (begin 2024) – duur + 3 maanden

Vanaf augustus wordt tijdens fase 1 en 2 ook de toevoerleiding van de Watergroep vernieuwd. De nieuwe buis wordt in de rijweg geplaatst in de weghelft aan de kant van de pare huisnummers. Dit tussen het kruispunt Korbeekdamstraat en kruispunt Dorpsstraat/Eikenlaan.

De precieze aanvangsdatum van elke fase zal op deze pagina steeds worden meegedeeld.

Omleiding tijdens Fase 1

Tijdens deze fase is het volledige kruispunt opgebroken en is er geen doorgaand verkeer -ook voor fietsers- meer mogelijk. Voor voetgangers wordt er wel een doorgang voorzien.

Voor Omleiding
Fietsers via de Witte Bomendreef – toegangsweg Spaans Dak - Maurits Noëstraat – toegangsweg parking rechts van de Roosenberg – parking noord Zoet Water – Waversebaan
Verkeer -3.5 ton via Waversebaan – Leuvensestraat – Beekstraat – Neerijsebaan – Wolfshaegen – Beekstraat – Dorpsstraat – Langerodestraat – Nijvelsebaan – Korbeekse Kerkstraat – Stationsstraat – Bogaardenstraat – Vaalbeekstraat/Dorpsstraat – Waversebaan
Verkeer +3.5 ton via Waversebaan – Leuvensestraat – Beekstraat – Neerijsebaan – Wolfshaegen – Beekstraat – Dorpsstraat – Langerodestraat – Nijvelsebaan – Sint-Janbergsesteenweg – Koning Boudewijnlaan – Celestijnenlaan – Willem de Croylaan – Kantineplein – Hertog Engelbertlaan – Waversebaan
Bussen De Lijn Waversebaan – Dorpsstraat/Vaalbeekstraat – Bogaardenstraat – Waversebaan – Dorpsstraat/Korbeekdamstraat – Bogaardenstraat – Stationsstraat – Korbeekse Kerkstraat – Nijvelsebaan – Langerodestraat – Dorpsstraat – Beekstraat – Wolfshaegen

Traject voor de bus 337 van De Lijn (Update 24 mei)

Richting Waver : Waversebaan-Korbeekdamstraat-Bogaardenstraat en verder naar Korbeek-Dijle

Richting Leuven : Bogaardenstraat-Ophemstraat-Rozenberstraat-Waversebaan

Het deel van de Korbeekdamstraat gelegen tussen de Groenstraat en de Bogaardenstraat en het deel van de Rozenberstraat gelegen tussen de Ophemstraat en de Don Boscolaan zijn niet geschikt voor tweerichtingsverkeer met zware voertuigen zoals bussen van De Lijn.

Om conflicten te vermijden, werden twee keer een eenrichtingsverkeer voorzien

  • in de Rozenbergstraat, tussen de Ophemstraat en de Don Boscolaan in de richting van de Waversebaan ;
  • in de Korbeekdamstraat, tussen de Groenstraat en de Bogaardenstraat, in de richting van het station van Oud-Heverl

Sint-Joris-Weert: vervangend treinabonnement

In deze fase wordt Sint-Joris-Weert niet bediend door de bussen van De Lijn, er wordt door de gemeente een compensatie voorzien voor een vervangend treinabonnement (meer info hier).

Zoet Water bereikbaar

Ondanks de impact van deze werken, blijft het Zoet Water steeds bereikbaar. De parkings aan de Roosenberg en aan de Waversebaan blijven toegankelijk. Ook de woensdagmarkt zal blijven doorgaan tijdens de werken.

Algemeen

Verwacht u in deze periode leveringen of dergelijke, gelieve ons dan te contacteren zodat we de nodige afspraken kunnen maken. Voor bijkomende inlichtingen, kan u de dienst infrastructuur steeds bereiken op 016 38 88 60 (tijdens de kantooruren), per mail via infrastructuur@oud-heverlee.be.