Waversebaan - Oud-Heverlee

Op de gemeenteraad van 25 januari werden de herwerkte plannen voor de her-aanleg van de Waversebaan goedgekeurd.

Het ontwerp bouwt verder op de aanbevelingen van het toekomstforum Zoet Water. Het kruispunt met de Noestraat wordt grondig herdacht, en maximaal ingericht met het karakter van een plein. Er wordt gewerkt me andere materialen en versmallingen, om de overgang van 'doorgangsfunctie' van de Waversebaan en de 'pleinfunctie' ter hoogte van het Zoet Water te accentueren. De snelheid ter hoogte van het kruispunt wordt verlaagd naar 30 km/u, en er wordt gekozen voor gemengd verkeer. Fietsers krijgen een duidelijke plaats op de rijweg. 

Nu de plannen goedgekeurd zijn, kan de vergunning aangevraagd worden en kan de gemeente op zoek gaan naar een aannemer. We hopen de werken in het najaar te kunnen starten, afhankelijk van de voortgang van de werken aan de Leuvensestraat.