Heraanleg Waversebaan - Oud-Heverlee

Update 14 september 2023

Op donderdag 21/9 start de aannemer met het opbreken van de weg vanaf de Korbeekdamstraat richting de Dorpsstraat. Hierdoor is er geen doorgaand verkeer mogelijk via de Groenstraat. 

Na de werfvergadering van vandaag kunnen we met zekerheid meedelen dat vrijdag 22 september vanaf 17.00u het kruispunt Zoet Water weer wordt vrijgegeven. De Lijn herneemt vanaf dan de dienstverlening van en naar Sint-Joris-Weert, weliswaar met omleiding via de Ophemstraat.

De Waversebaan tussen het kruispunt Zoet Water en de Korbeekdamstraat (Don Bosco) wordt enkel vrijgegeven voor plaatselijk verkeer, doorgaand verkeer is niet mogelijk, zij volgen de omleiding via de Ophemstraat en Bogaardenstraat

Update 8 september 2023

Vandaag start de aannemer met de asfaltering van het wegdek dat deel uitmaakt van "fase 1", kortom het kruispunt aan het Zoet Water. Vanaf maandag 18 september word het stuk van de Waversebaan tussen Rozenbergstraat en de Dorpsstraat/Eikenlaan (fase 3) opgebroken. Dit zal geen gevolgen hebben voor de omleiding zoals ze nu geldt.

Update augustus 2023

Op 16 augustus startte de aannemer voor De Watergroep met de aanleg van de nieuwe waterleidingen, vanaf de Korbeekdamstraat tot aan de ingang van de school in de Dorpsstraat. Deze werken zullen een zestal weken in beslag nemen, daarna dienen de buizen getest te worden en gebeurt de aankoppeling aan de Korbeekdamstraat en het pompstation in de Dorpsstraat.

Om de hinder aan de omwonenden van deze werfstrook te beperken zullen de wegeniswerken aansluitend op de werken van De Watergroep gebeuren. Dit wil zeggen dat na de fase 1 er eerst zal gewerkt worden aan fase 3 (deel tussen Rozenbergstraat en de Dorpsstraat/Eikenlaan). Als laatste zal dan wat oorspronkelijk gepland was als fase 2 (gedeelte tussen Schroeders en Rozenbergstraat) uitgevoerd worden.

Wat Waar Wanneer
Fase 1 Kruispunt Witte Bomendreef –

inrit drankencentrale Schroeders

Einde voorzien eind september2023
Fase 2  Vanaf huisnummer 250/inrit drankencentrale Schroeders

tot aan kruispunt Rozenbergstraat/inrit parking Zoet Water

Van januari 2024 tot maart 2024
Fase 3 Vanaf kruispunt Rozenbergstraat/inrit parking Zoet Water

tot aan kruispunt Dorpsstraat/Eikenlaan

Van oktober 2023 tot december 2023

Update 28 juli 2023

Het bouwverlof loopt op zijn einde, vanaf maandag wordt er opnieuw gestart met de werken langs de Waversebaan.

Kruispunt ter hoogte Zoet Water

Tussen het kruispunt Witte Bomendreef en de drankencentrale Schroeders wordt vanaf maandag 31 juli verder gewerkt aan de plaatsing van de rijwegborduren in glijbekisting waarna de voetpaden/fietspaden volgen. Ter hoogte van de Witte Bomendreef wordt er ook een paddentunnel geplaatst.

Start fase 2

In het kader van werken van De Watergroep wordt er vanaf dinsdag 1 augustus gestart met het gedeeltelijk opbreken van de Waversebaan tussen het kruispunt Korbeekdamstraat tot aan woning nr 170 (Fase2). De betonstrook langs de pare huisnummers wordt volledig opgebroken. Ter hoogte van de inritten wordt er een tijdelijke steenslagfundering geplaatst zodat de woningen bereikbaar blijven. Vanaf 16 augustus start De Watergroep met de aanleg van 2 nieuwe leidingen in deze strook. Ook in augustus zal er vanaf de ingang van de school in de Dorpsstraat tot aan de woning nr 170 Waversebaan een gestuurde boring worden uitgevoerd voor de koppeling aan het pompstation (aan de school).

Uiteraard blijven de handelaars bereikbaar : Dranken Schroeders – Listwaar – Quafheur - Don Bosco – Kinderdagverblijf Kiddo – Notaris Daniels – OHL – Tennis Paddel Meerdaal – Huisartsenpraktijk ’t Kleenveld – Villa San Martino – Landelijke Rijverenigingen – Kinderdagverblijf Kinderparadijs).

Voor deze werken wordt dit gedeelte van de Waversebaan enkel toegankelijk voor de bewoners. Voor het andere verkeer, ook de fietsers, wordt er een omleiding voorzien zie onderstaande tabel. 

Voor omleiding
Doorgaand verkeer en fietsers In beide richtingen wordt er een omleiding voorzien via de Vaalbeekstraat – Bogaardenstraat – Groenstraat – Korbeekdamstraat en omgekeerd.
Bussen De Lijn richting Sint-Joris-Weert Waversebaan – Vaalbeekstraat – Bogaardenstraat – Groenstraat – Korbeekdamstraat – Bogaardenstraat - Stationsstraat – Korbeekse Kerkstraat – Nijvelsebaan – Langerodestraat – Dorpsstraat – Beekstraat – Wolfshaegen.
Bussen De Lijn richting Leuven Wolfshaegen – Beekstraat – Dorpsstraat – Langerodestraat – Nijvelsebaan – Korbeekse Kerkstraat – Stationsstraat – Bogaardenstraat – Dorpsstraat – Waversebaan.

 

Update 6 juli 2023

De rijwegbeton van de eerste fase is volledig geplaatst. Het bouwverlof loopt van zaterdag 08 juli tem zondag 30 juli. Tijdens het bouwverlof blijft het kruispunt afgesloten voor het doorgaand gemotoriseerd verkeer en gelden de aangegeven omleidingen. 

De aansluitingen van de Maurits Noëstraat, Ophemstraat en Waversebaan kant Sint-Joris-Weert zijn volledig afgesloten. Fietsers en voetgangers hebben wel doorgang via de werf.
Op de Waversebaan kant Leuven kunnen de bewoners van de werfzone van en naar hun woning rijden en mogen leveranciers doorrijden die op de werfzone moeten zijn.

Er geldt een parkeerverbod op het kruispunt. Vanaf 1 augustus herstart de aannemer de werken. 

Update 22 juni 2023

Er kon de afgelopen weken vlot worden doorgewerkt dus werd er gisteren week al beton gegoten in één rijvak. Fluvius is ook gestart met het plaatsen van de nieuwe verlichtingspalen op de Waversebaan. Daardoor is er mogelijk tijdelijk geen verlichting langs de Waversebaan.

Update 9 juni 2023

Vanaf volgende week gaat de aannemer de fundering van de rijweg plaatsen in de 1e fase, dus om en rond het kruispunt aan het Zoet Water. Een week later start het aanleggen van de betonverharding van de rijweg. Voorlopig blijft het kruispunt nog steeds gesloten voor alle verkeer! Van op de parkings in de buurt blijft de lokale horeca en de markt wel bereikbaar.

Update 2 juni 2023

De werken vlotten goed, er werden ondertussen extra aanpassingen gedaan langs de Waversebaan om het parkeren dicht bij Zoet Water mogelijk te maken. Vandaag werd het kruispunt helemaal opgebroken, het is nu helemaal onmogelijk om met een voertuig langs de werfzone te rijden. Want ondanks alle signalisatie en communicatie, blijven sommigen toch hardnekkig proberen. Dat is niet alleen risicovol voor jou, maar ook een grote hinder en een risico voor de werklieden ter plekke.

Daarom willen we graag de aandacht vestigen op de veiligheid op en rond wegenwerken en ander werven: respecteer werfsignalisatie, afsluitingen en verkeersregels !

Start werken

Nu de omgevingsvergunning is afgeleverd, starten op 23 mei de wegenwerken aan de Waversebaan, tussen de Witte Bomendreef en het kruispunt Dorpsstraat/ Eikenlaan. 

Het ontwerp bouwt verder op de aanbevelingen van het Toekomstforum Zoet Water. Het kruispunt met de Maurits Noëstraat wordt grondig herdacht en maximaal ingericht met het karakter van een plein. Er wordt gewerkt met andere materialen en versmallingen, om de overgang van 'doorgangsfunctie' van de Waversebaan en de 'pleinfunctie' ter hoogte van het Zoet Water te accentueren. De snelheid ter hoogte van het kruispunt wordt verlaagd naar 30 km/u, en er wordt gekozen voor gemengd verkeer. Fietsers krijgen een duidelijke plaats op de rijweg. 

Planning

Fase  Waar Wanneer - duur
 1

Kruispunt Witte Bomendreef –

inrit drankencentrale Schroeders

Start 23 mei 2023 – duur + 3 maanden
2

Vanaf huisnummer 250/inrit drankencentrale Schroeders

tot aan kruispunt Rozenbergstraat/inrit parking Zoet Water

Na fase 1 – duur + 3 maanden
3

Vanaf kruispunt Rozenbergstraat/inrit parking Zoet Water

tot aan kruispunt Dorpsstraat/Eikenlaan

Aansluitend fase 2 (begin 2024) – duur + 3 maanden

Vanaf augustus wordt tijdens fase 1 en 2 ook de toevoerleiding van de Watergroep vernieuwd. De nieuwe buis wordt in de rijweg geplaatst in de weghelft aan de kant van de pare huisnummers. Dit tussen het kruispunt Korbeekdamstraat en kruispunt Dorpsstraat/Eikenlaan.

De precieze aanvangsdatum van elke fase zal op deze pagina steeds worden meegedeeld.

Omleiding tijdens Fase 1

Tijdens deze fase is het volledige kruispunt opgebroken en is er geen doorgaand verkeer -ook voor fietsers- meer mogelijk. Voor voetgangers wordt er wel een doorgang voorzien.

Voor Omleiding
Fietsers via de Witte Bomendreef – toegangsweg Spaans Dak - Maurits Noëstraat – toegangsweg parking rechts van de Roosenberg – parking noord Zoet Water – Waversebaan
Verkeer -3.5 ton via Waversebaan – Leuvensestraat – Beekstraat – Neerijsebaan – Wolfshaegen – Beekstraat – Dorpsstraat – Langerodestraat – Nijvelsebaan – Korbeekse Kerkstraat – Stationsstraat – Bogaardenstraat – Vaalbeekstraat/Dorpsstraat – Waversebaan
Verkeer +3.5 ton via Waversebaan – Leuvensestraat – Beekstraat – Neerijsebaan – Wolfshaegen – Beekstraat – Dorpsstraat – Langerodestraat – Nijvelsebaan – Sint-Jansbergsesteenweg – Koning Boudewijnlaan – Celestijnenlaan – Willem de Croylaan – Kantineplein – Hertog Engelbertlaan – Waversebaan
Bussen De Lijn richting Waver Waversebaan – Korbeekdamstraat– Bogaardenstraat – Waversebaan – Dorpsstraat/Korbeekdamstraat – Bogaardenstraat – Stationsstraat – Korbeekse Kerkstraat – Nijvelsebaan – Langerodestraat – Dorpsstraat – Beekstraat – Wolfshaegen
Bussen De Lijn richting Leuven Wolfshaegen - Beekstraat - Dorpsstraat - Langerodestraat - Nijvelsebaan - Korbeekse Kerkstraat - Stationsstraat – Bogaardenstraat – Ophemstraat - Rozenbergstraat - Waversebaan

Het deel van de Korbeekdamstraat gelegen tussen de Groenstraat en de Bogaardenstraat en het deel van de Rozenberstraat gelegen tussen de Ophemstraat en de Don Boscolaan zijn niet geschikt voor tweerichtingsverkeer met zware voertuigen zoals bussen van De Lijn.

Om conflicten te vermijden, werd eenrichtingsverkeer voorzien.

Sint-Joris-Weert: vervangend treinabonnement

In deze fase wordt Sint-Joris-Weert niet bediend door de bussen van De Lijn, er wordt door de gemeente een compensatie voorzien voor een vervangend treinabonnement (meer info hier).

Zoet Water bereikbaar

Ondanks de impact van deze werken, blijft het Zoet Water steeds bereikbaar. De parkings aan de Roosenberg en aan de Waversebaan blijven toegankelijk. Ook de woensdagmarkt zal blijven doorgaan tijdens de werken.

Algemeen

Verwacht u in deze periode leveringen of dergelijke, gelieve ons dan te contacteren zodat we de nodige afspraken kunnen maken. Voor bijkomende inlichtingen, kan u de dienst infrastructuur steeds bereiken op 016 38 88 60 (tijdens de kantooruren), per mail via infrastructuur@oud-heverlee.be.