Waterkwaliteit waterlopen

Sinds 2004 laat de gemeente het oppervlaktewater op in totaal 10 meetpunten analyseren, namelijk in de Vaalbeek, de Leibeek, 2 Leigrachten, de Herpendaalbeek, de Paddenpoel en de gracht in de Kartuizersstraat. Jaarlijks wordt een fysico-chemisch onderzoek uitgevoerd (prati-index) en regelmatig ook een biologisch onderzoek (BBI).

Uit deze metingen blijkt dat de waterkwaliteit van de Paddenpoel zeer goed is.

Verder hebben 5 meetpunten een goede en 2 meetpunten een matige waterkwaliteit. Dit is vergelijkbaar met 2016 en een verbetering ten opzichte van 2015 en voorgaande jaren. Dat is te wijten aan de aanleg van de collector in Sint-Joris-Weert, waardoor er niet meer geloosd wordt in deze waterlopen. Verwacht wordt dat de waterkwaliteit van de waterlopen in Sint-Joris-Weert in de toekomst nog zal verbeteren door een voorziene slibruiming, waardoor de waterbodem ook wordt gereinigd.

De waterkwaliteit van de Herpendaalbeek was in 2012 goed, maar is sindsdien niet meer gecontroleerd omdat er telkens te weinig water in staat om dit te kunnen analyseren.

De gracht in de Kartuizersstraat blijft sterk vervuild.

In elk meetpunt is er nog wel een kleine overschrijding van een of meerdere normen voor oppervlaktewater in Vlaanderen, die sinds 2015 erg verstrengd zijn.

Relevante producten