Waterbeheerplannen in openbaar onderzoek

Water is onmisbaar in ons dagelijkse leven. Neem deel aan het openbaar onderzoek over de ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen voor de Vlaamse delen van de internationale stroomgebiedsdistricten van de Schelde en van de Maas.

Deze plannen bevatten maatregelen en acties voor de periode 2022-2027 om de toestand van de watersystemen te verbeteren en om het overstromingsrisico en het waterschaarste- en droogterisico te verminderen. 

De plannen werden voorbereid binnen de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) en de bekkenstructuren. De CIW staat in voor de organisatie van het openbaar onderzoek.

De stroomgebiedbeheerplannen bestaan uit verschillende delen:

  • de beheerplannen voor het Vlaamse deel van de internationale stroomgebiedsdistricten van Schelde en Maas;
  • elf bekkenspecifieke delen;
  • zes grondwatersysteemspecifieke delen;
  • het maatregelenprogramma bij de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas;
  • de herziene zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.

De overstromingsrisicobeheerplannen en het waterschaarste- en droogterisicobeheerplan zijn in de stroomgebiedbeheerplannen geïntegreerd.

Terinzagelegging van de documenten

Het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018 bepaalt dat de ontwerpen van de stroomgebiedbeheerplannen tijdens een openbaar onderzoek ter inzage gelegd worden bij de gemeenten waarvan het grondgebied geheel of ten dele wordt bestreken door de stroomgebiedbeheerplannen. 

De terinzagelegging van de ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen verloopt volledig digitaal via de website www.volvanwater.be.

Meer informatie vind je in de wegwijsfolder. 

Gepubliceerd op  ma 28 sep 2020