Vrijetijdsinitiatieven projectsubsidie

De gemeente wil inwoners van Oud-Heverlee stimuleren en ondersteunen bij het opzetten van gemeenschapsvormende vrijetijdsinitiatieven.

Voor wie?

De aanvraag kan gebeuren door particulieren, erkende verenigingen en niet-erkende
verenigingen met een werking op het grondgebied van de gemeente.

Wat?

Startende projecten (particulier, niet-erkende vereniging) kunnen via de projectsubsidie een impuls krijgen en zo verder uitgroeien tot zelfstandige en zelf bedruipende initiatieven.

Erkende verenigingen kunnen gebruik maken van dit systeem voor initiatieven die zich onderscheiden van het regulier aanbod. Dit kan zich uitten door de schaalgrootte, omkadering, bijzondere samenwerking of invalshoek, een thematische benadering, aansluiting op bovenlokale acties ...

Zowel eenmalige initiatieven als terugkerende activiteiten komen in aanmerking.

Procedure

Aanvragen gebeuren via het digitaal loket, ten vroegste 1 jaar en ten laatste 12 weken voor de start van het project.