Kinderbegeleid(st)er (IFIC) - Voltijds/deeltijds contractueel

Binnen het enthousiast team is het de bedoeling dat iedere medewerker, kind en ouder een goed gevoel krijgt. Dit proberen we te bereiken door een familiale sfeer te creëren waarin vertrouwen en een positieve ingesteldheid centraal staat.

Ieder kind wordt benaderd als een individu en de som van de kwaliteiten van de individuele medewerkers zorgt voor kwaliteit binnen de opvang.

Kinderen worden geaccepteerd zoals ze zijn, uniek en waardevol.

Takenpakket

Je hebt een ondersteunende en verzorgende functie met als doel het welbevinden en de veiligheid van de kinderen aanwezig in het kinderdagverblijf te garanderen.

- Je staat in voor de opvang en verzorging van kinderen van 0 tot en met 3 jaar.

- Je begeleidt, verzorgt en houdt toezicht op kinderen zodat de opvangdag aangenaam, vlot en veilig kan verlopen.

- Je verzorgt het dagelijkse onthaal en de opvang van de kinderen.

- Je onthaalt nieuwkomers.

- Je creëert een basissfeer van veiligheid, zekerheid, geborgenheid, openheid en structuur.

- Je begeleidt het breng- en afhaalmoment van de kinderen door de ouders.

- Je stimuleert kinderparticipatie.

- Je hebt aandacht voor het individu en de groep.

- Je begeleidt begeleidingsgesprekken, ook bij probleemsituaties.

- Je begeleidt eetmomenten en je dient maaltijden toe.

- Je verzorgt de kinderen in kader van hun hygiëne en veiligheid (eten, toilet, slapen, hygiëne, infrastructuur,…).

- Je volgt de ontwikkeling van de kinderen op en je registreert deze ontwikkelingen.

Je organiseert activiteiten

- Je bereidt activiteiten inhoudelijk voor en je werkt de activiteiten uit

- Je hebt aandacht voor de variëteit aan activiteiten en de haalbaarheid ervan, zowel op vlak van middelen als op vlak van vaardigheden en de belangstelling van de kinderen rekening houdend met het pedagogisch kader.

- Je stimuleert kinderen tot ‘vrij spel’ en je ziet daar zowel binnen als buiten op toe.

- Je organiseert begeleide spelactiviteiten, knutselactiviteiten, bewegingsactiviteiten,…

- Je speelt in op de leefwereld van het kind.

- Je houdt toezicht en ten alle tijden een overzicht over de groep.

- Je draagt bij aan de werking en activiteiten rond ouderparticipatie.

Je wisselt informatie uit.

- Je wisselt op een kwaliteitsvolle wijze informatie uit met collega’s, ouders, interne en externe personen.

- Je gaat met zorg om met vragen van ouders en je verwijst eventueel door.

- Je volgt procedures op.

- Je wisselt dagelijks mondeling en schriftelijk informatie uit over de kinderen met collega’s en de ouders.

- Je neemt op een actieve en constructieve manier deel aan vergaderingen.

Je staat in voor administratieve taken die eigen zijn aan het kinderdagverblijf.

Je begeleidt stagiairs op de werkvloer.

Profiel:

  • Diploma kinderzorg of begeleider in de kinderopvang
  • Een diploma van het tweede jaar van de derde graad van de richtingen: Sociale en Technische Wetenschappen, Gezondheids- en Welzijnswetenschappen of Jeugd- en Gehandicaptenzorg
  • Kleuteronderwijs, Lager of Secundair Onderwijs
  • Volledige lijst van diploma’s die in aanmerking komen zijn raadpleegbaar op de website van “Opgroeien”

 

Voor deze functie bieden wij een geïndexeerde bruto maandwedde voor een voltijdse prestatie volgens IFIC: minimum 2.786,29 euro en maximum 3.444,84 euro – fietsvergoeding woon-werkverkeer - maaltijdcheques – ecocheques- lidmaatschap GSD-V met tal van sociale voordelen en kortingen - Hospitalisatieverzekering en keuze aansluiting gezinsleden - min. 30 verlofdagen

Examenprogramma

Dat bestaat uit een schriftelijke (50% van de punten) en een
mondelinge proef (50% van de punten) waarin de basisvaardigheden, de
communicatiemogelijkheden en het profiel van de kandidaten op basis van het niveau van de
betrekking en de functiebeschrijving worden getoetst, zal plaatsvinden op 16 april 2024
(schriftelijk) en 19 april 2024 (mondeling).
Bijkomende inlichtingen zijn te bekomen bij de dienst personeel tel. 016/38 88 29, e-mail:
kandidatuur@oud-heverlee.be of via www.oud-heverlee.be.

Voelt u zich aangesproken door de voormelde functie en voldoet u aan de vereiste voorwaarden, dan kunt u zich kandidaat stellen tot 10 april 2024 met duidelijke vermelding van de beoogde functie:

  • online 
  • door een per post verzonden motivatiebrief, met afschrift vereiste diploma en CV, naar Gemeentebestuur Oud-Heverlee, Vacature, Gemeentestraat 2 te 3054 Oud-Heverlee;
  • hetzij via e-mail (liefst met ontvangst- en leesbevestiging), met afschrift vereiste diploma en CV als bijlage, te zenden naar kandidatuur@oud-heverlee.be.