Voltijds (M/V) deskundige ruimtelijke ordening & stedenbouw B1-B3 (statutair en/of contractueel (vervangingsovereenkomst of contract bepaalde duur))

De deskundige ruimtelijke ordening & stedenbouw staat onder leiding van de stedenbouwkundige en staat onder meer in voor het behandelen van bouwdossiers, verkavelingsdossiers en aanvragen voor stedenbouwkundige attesten en de daaraan gekoppelde wettelijke verplichtingen en administratie, waaronder het adviseren van bouw- en verkavelings- aanvragen, inventariseren van de leegstand, behandelen van bouwovertredingen, uitvoeren van het handhavingsbeleid inzake ruimtelijke ordening. 

Tewerkstelling: in statutair en/of contractueel verband met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur of vervangingsovereenkomst.

Diploma: bachelordiploma ofwel een diploma van het hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs en in het bezit zijn van minstens een rijbewijs B.

De geïndexeerde bruto maandwedde: minimum 2.4610,73 euro en maximum 4.146,26 euro.(index 8/2019)

Wervingsreserve: de kandidaten die slagen in deze bekwaamheidsproef worden opgenomen in een wervingsreserve geldig voor 3 jaar, eventueel verlengbaar met maximum 2 jaar.

Examenprogramma: Het examenprogramma beoogt de toetsing van de basisvaardigheden, de communicatiemogelijkheden en het profiel van de kandidaten op basis van het niveau van de betrekking en de functiebeschrijving.

Het examenprogramma bestaat uit een schriftelijke competentieproef en gevalstudie (50%van de punten), en een mondelinge proef (50% van de punten)

Vereiste basiskennis:

-Wetgeving, regelgeving en normering in verband met het functiedomein Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw;

-Noties van GIS;

-PC vaardigheden;

-Ruimtelijk inzicht;

-Sterke organisatorische en communicatieve vaardigheden.

 

De kandidaten die slagen in de bekwaamheidsproef (d.w.z. minimum 50% behalen in de schriftelijke proef, 50% in de mondelinge proef en bovendien minimum 60% behalen in de totaliteit van deze bekwaamheidsproef), worden opgenomen in een wervingsreserve geldig voor 3 jaren, eventueel nadien nog verlengbaar met maximum 2 jaren.

 

Uw kandidatuur, met duidelijke vermelding van de beoogde functie, vergezeld van een uitgebreid curriculum vitae en een afschrift van het vereiste diploma, moet: 

- hetzij overhandigd worden op het secretariaat van het gemeentebestuur Oud-Heverlee, op de 1° verdieping van het gemeentehuis, Gemeentestraat 2 te 3054 Oud-Heverlee, waar u een ontvangstbewijs zult ontvangen;

- hetzij per post verzonden worden aan het college van burgemeester en schepenen, Gemeentestraat 2, 3054 Oud-Heverlee.

-hetzij verzonden worden via e-mail met ontvangstmelding en leesbevestiging, met een uitgebreid curriculum vitae en een afschrift van het vereiste diploma als bijlage, naar volgend e-mailadres: kandidatuur@oud-heverlee.be.

Uiterste inschrijvingsdatum voor deze functie: 11 oktober 2019.

 

Bijkomende inlichtingen: personeelsdienst van het gemeentebestuur Oud-Heverlee, Gemeentestraat 2, 3054 Oud-Heverlee, tel. 016 38 88 29 en/of e-mail: personeel@oud-heverlee.be.