Voltijds (M/V) Deskundige boekhouden (B1-B3) - Statutair

De financiële dienst zorgt voor het beheer, het toezicht en de controle, de planning en het advies op het vlak van de financiën van gemeente en OCMW. De deskundige boekhouden staat onder leiding van de financieel directeur in voor o.a.. het beheer en de controle van de boekhouding en jaarrekening, de opmaak van het meerjarenplan, de inning van ontvangsten, de opmaak van belastingreglementen, de verwerking van belastingkohieren.

Diploma: bachelor

Solliciteren

Voelt u zich aangesproken en voldoet u aan de vereiste voorwaarden, dan kunt u zich kandidaat stellen met duidelijke vermelding van de beoogde functie(s) via één van onderstaande manieren:

  • het online sollicitatieformulier 
  • via e-mail (liefst met ontvangst- en leesbevestiging), met diploma en CV als bijlage, te zenden naar kandidatuur@oud-heverlee.be;
  • door een per post verzonden sollicitatiebrief, met afschrift diploma en CV, naar Gemeentebestuur Oud-Heverlee, Vacature, Gemeentestraat 2 te 3054 Oud-Heverlee;
  • door een persoonlijk overhandigde sollicitatiebrief, met afschrift diploma en CV, af te geven tegen ontvangstbewijs, op het secretariaat op de 1° verdieping van het gemeentehuis, Gemeentestraat 2 te 3054 Oud-Heverlee.

De vermelde functies worden immers open verklaard voor aanwerving en samenstelling van een wervingsreserve van 3 jaren.

Uiterste datum voor kandidatuurstelling: DONDERDAG 5 MAART 2020.