Voltijds (M/V) Deskundige beleidsmedewerker – communicatie (B1-B3) – Statutair

Ontwikkelt en onderhoudt de externe én interne communicatiekanalen om op een open, duidelijke, correct en transparante manier te communiceren over het beleid, de gemeentelijke dienstverlening, het vrije tijdsaanbod, samenwerking met partners en de troeven van Oud-Heverlee, naar respectievelijke doelgroepen, waaronder de medewerkers van onze organisatie, inwoners, gemeentelijke adviesraden, scholen, handelaars,…

Zorgt voor de correcte en tijdige afhandeling van verschillende administratieve kerntaken zoals de voorbereiding en afwerking van de bestuursvergaderingen en de binnenkomende communicatie.

Staat mee in voor goed functioneren van het digitale verwerkingsproces van meldingen en takenafhandeling.

Diploma: bachelor

Solliciteren

Voelt u zich aangesproken en voldoet u aan de vereiste voorwaarden, dan kunt u zich kandidaat stellen met duidelijke vermelding van de beoogde functie(s) via één van onderstaande manieren:

  • het online sollicitatieformulier 
  • via e-mail (liefst met ontvangst- en leesbevestiging), met diploma en CV als bijlage, te zenden naar kandidatuur@oud-heverlee.be;
  • door een per post verzonden sollicitatiebrief, met afschrift diploma en CV, naar Gemeentebestuur Oud-Heverlee, Vacature, Gemeentestraat 2 te 3054 Oud-Heverlee;
  • door een persoonlijk overhandigde sollicitatiebrief, met afschrift diploma en CV, af te geven tegen ontvangstbewijs, op het secretariaat op de 1° verdieping van het gemeentehuis, Gemeentestraat 2 te 3054 Oud-Heverlee.

De vermelde functies worden immers open verklaard voor aanwerving en samenstelling van een wervingsreserve van 3 jaren.

Uiterste datum voor kandidatuurstelling: DONDERDAG 5 MAART 2020.