Tijdelijk voltijds kinderverzorg(st)er in contractueel verband met vervangingsovereenkomst (C1 - C2)

De gemeente Oud-Heverlee zoekt voor onmiddellijke indiensttreding 

EEN VOLTIJDS KINDERVERZORG(ST)ER (M/V) (C1-C2)

IN CONTRACTUEEL VERBAND MET VERVANGINGSOVEREENKOMST

Je zorgt voor de voeding en hygiënische verzorging van baby’s en peuters. Je observeert voortdurend de psychomotorische ontwikkeling van de kinderen.

Diploma:

brevet kinderverzorg(st)er.

De geïndexeerde bruto maandwedde:

minimum 1.927.37 euro en maximum 3.2432,11 euro.

Examenprogramma:

de kandidaten worden uitgenodigd op een gesprek, waarin gepeild wordt naar de vakbekwaamheid en de beroepservaring alsook de motivatie voor deze tijdelijke functie

Vereiste basiskennis:

Hygiëne en voeding van baby’ s en peuters,

Eerste Hulp bij Ongevallen

Veiligheidsaspecten verbonden aan de functie.

Relatie en communicatie met de kinderen, de ouders, leidinggevenden en collega’ s.

Aard van de tewerkstelling:

voltijdse vervangingsovereenkomst ingevolge een tijdelijke arbeidsongeschiktheid van de titularis

Datum indiensttreding:

onmiddellijk

Uw kandidatuur, met duidelijke vermelding van de beoogde functie, vergezeld van een uitgebreid curriculum vitae en een afschrift van het vereiste diploma, moet: 

- hetzij overhandigd worden op het secretariaat van het gemeentebestuur Oud-Heverlee, op de 1° verdieping van het gemeentehuis, Gemeentestraat 2 te 3054 Oud-Heverlee, waar u een ontvangstbewijs zult ontvangen;

- hetzij per post verzonden worden aan het college van burgemeester en schepenen, Gemeentestraat 2, 3054 Oud-Heverlee.

-hetzij verzonden worden via e-mail met ontvangstmelding en leesbevestiging, met een uitgebreid curriculum vitae en een afschrift van het vereiste diploma als bijlage, naar volgend e-mailadres: personeel@oud-heverlee.be.

U kan contact nemen met de personeelsdienst van het gemeentebestuur Oud-Heverlee, Gemeentestraat 2, 3054 Oud-Heverlee, tel. 016 38 88 29 en/of e-mail: personeel@oud-heverlee.be