Verwijderen verkeerskussens Dassenstraat vanaf 16 mei

Volgende week gaat de aannemer van start in de Dassenstraat voor het verwijderen van de verkeerskussens.

De voorbije jaren werd er hard gewerkt aan een verkeersleefbaarheidsplan voor elke dorpskern. Hierin werd ook een globale visie uitgewerkt over snelheidsremmende maatregelen. 

  • Op de hoofdassen willen we geleidelijk evolueren naar eenzijdige versmallingen, waarbij de rijrichting naar de kern wordt vertraagd. Deze ingreep heeft het voordeel dat hij een erg duidelijke situatie creëert. Bovendien is er een aantrekkelijke groene inkleding mogelijk. Waar we onvoldoende ruimte hebben, zetten we poort-effecten in.
  • Op de kleinere wegen blijven meer ingrijpende maatregelen als verkeerskussens hun verdienste hebben, omdat ze niet alleen een snelheidsremmend effect hebben, maar ook verkeer sterk ontraden.

De heraanleg van de Leuvensestraat houdt al maximaal rekening met deze visie. Als een volgende stap zullen vanaf 16 mei de verkeerskussens in de Dassenstraat, een belangrijke verbindingsweg, weggenomen worden. De verkeerskussens in de Fonteinstraat en de Bergenstraat blijven wel behouden. 

Gepubliceerd op  do 12 mei 2022