Verenigingen jubileumsubsidie

Door het gemeentebestuur erkende verenigingen die hun jubileum vieren, kunnen een aanvraag indienen voor een jubileumsubsidie.

De subsidie wordt toegekend aan verenigingen die 25 jaar of een veelvoud daarvan bestaan en naar aanleiding hiervan een extra activiteit organiseren.

De vereniging doet 4 maanden voorafgaand aan de viering een aanvraag via het formulier op het digitaal loket.