Sinds 1 september iedereen veilig naar school

In de nieuwe verkeersleefbaarheidsplannen werden een reeks maatregelen uitgewerkt om de verkeersveiligheid te verbeteren. Een van deze maatregelen is het instellen van uitgebreide zones 30 in de hele gemeente.

Zone 30 was tot voor kort beperkt aan de schoolomgevingen en dorpscentrum. Door een uitbreiding van deze verschillende zones 30 zorgen wij ook voor veiligere schoolroutes en fietsroutes in het algemeen. Onze jonge (en minder jonge) fietsers en voetgangers verplaatsen zich niet alleen in de schoolomgevingen.

Duidelijkheid

Het gemeentebestuur wenst duidelijke en logische snelheidsregimes over het volledige grondgebied: 50 kilometer per uur op doorgangswegen (met uitzonderingen voor lokale situaties zoals bij voorbeeld een schoolomgeving of een dorpscentrum), op alle andere wegen is 30 kilometer per uur de norm. 

Veiligheid

Voordelen van een zone 30: In zones met gemengd verkeer verhoogt een regime van 30 kilometer per uur merkbaar de veiligheid voor voetgangers en fietsers. Door de kortere remafstand van een wagen bij 30 km/u is het risico op zware verwondingen drie keer kleiner. Het risico op een dodelijk ongeval vermindert zelfs met een factor 6, vergeleken met 50km/u. Hierdoor wordt het gebruik van minder vervuilende vervoersmiddelen aangenamer en veiliger en hopen we op een toename ten koste van het autogebruik. Dit leidt op zijn beurt tot een lager verbruik en dus minder CO2 uitstoot. Bovendien vermindert een zone 30 het sluipverkeer in de zone, wat zorgt voor minder hinder (trillingen en geluidsoverlast) en dus een hogere verkeersleefbaarheid. 

De boodschap blijft: ga met de fiets of te voet naar school en/of naar het werk, in veiligere omstandigheden. Het is zeker goed voor je gezondheid, voor je portemonnee en voor het milieu.

Gepubliceerd op  do 31 aug 2023