Vast bureau

De leden van het vast bureau zijn dezelfde personen als de leden van het college van burgemeester en schepenen. Het vast bureau heeft gelijkaardige bevoegdheden en vervult deze taken voor de raad van maatschappelijk welzijn.

Bekendmakingen lijst besluiten