Vanaf 12 mei: Code oranje voor Bos en Natuurgebieden in Vlaams-Brabant

Omwille van de aanhoudende droogte en de voorspellingen over het uitblijven van enige betekenisvolle neerslag blijft het brandgevaar toenemen. De opschaling naar code oranje, hoog gevaar, geldt op de eerste plaats voor drogere natuurtypes: heidegebieden, naald- en loofbossen op zandbodems.

Hoog gevaar, wees voorzichtig!

Het is erg droog en brandgevaarlijk in de natuur. Wees voorzichtig, rook niet in natuur- en bosgebieden. Laat kinderen niet zonder toezicht in het terrein. Vuur maken is verboden.

Natuurbeheerders en brandweer zijn zeer waakzaam. Als er een natuurbrand uitbreekt, rukt de brandweer versterkt uit. Er wordt meer materieel en mankracht ingezet.

Deze waarschuwing heeft betrekking op alle bos- en natuurgebieden van Natuur en Bos gelegen in de provincie. Het brandgevaar in de bos- en natuurgebieden van andere openbare besturen zoals provincies en gemeenten, of van private eigenaars, is uiteraard gelijkaardig. Hierbij adviseren we om een zelfde voorzichtigheid in acht te nemen.

Meer informatie vind je op de website van het Agentschap Natuur en bos.

Een rook- en vuurverbod en kampvuurverbod in en rond natuur– en heidegebieden en bossen

Om bos- en natuurbranden te voorkomen, kondigt provinciegouverneur Jan Spooren met onmiddellijke ingang een politiebesluit af. Dit legt een absoluut rookverbod op in de natuur- en heidegebieden en bossen in de provincie Vlaams-Brabant, evenals een verbod om er een kampvuur of vuur in open lucht te maken. Dit verbod geldt ook in een straal van 30 meter rond de natuur- en heidegebieden en bossen.

Gepubliceerd op  do 12 mei 2022