Uittreksel uit het strafregister

Het uittreksel uit het strafregister is een officieel document waarin de eventuele strafrechtelijke veroordelingen die op naam van de betrokkene staan, vermeld worden. Het uittreksel vermeldt de effectief uitgesproken vonnissen die opgetekend staan in het strafregister van de betrokkene. Een lijst van die veroordelingen wordt bij het getuigschrift gevoegd.

Er zijn drie modellen. Vermeld bij aanvraag duidelijk waarvoor u het uittreksel nodig hebt.

Model 1 (art. 595) is het algemeen model voor activiteiten zonder specifieke voorwaarden. 

Model 1 (art. 596.1) is het getuigschrift voor specifieke doelen met wettelijk opgelegde voorwaarden (bv. wapenvergunning, taxichauffeur).

Model 2 (art. 596.2) heb je nodig voor specifieke activiteiten met contacten met kinderen en jongeren, zoals opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen.

 

Voorwaarden

Iedere inwoner van Oud-Heverlee, Belg of vreemdeling, kan een uittreksel uit het strafregister aanvragen voor zichzelf (mits duidelijke opgave van de reden waarvoor het uittreksel moet dienen).

Bedrag

Het uittreksel is gratis.

Benodigdheden
 • De identiteitskaart.
 • Indien een uittreksel uit het strafregister wordt aangevraagd met een volmacht hebben we volgende documenten nodig:
  • de door betrokkene met reden omschreven aanvraag;
  • de ondertekende volmacht;
  • een kopie van de identiteitskaart van de volmachtgever.

 

U hebt verschillende mogelijkheden om een uittreksel uit het strafregister aan te vragen:

Aflevering

U zal gecontacteerd worden wanneer u het uittreksel kan afhalen bij de dienst burgerzaken

Uitzonderingen
 1. Uittreksels bestemd voor het buitenland. Deze kunnen net als andere uittreksels worden aangevraagd en afgehaald bij de dienst Burgerzaken maar enkel het Centraal Strafregister kan deze uittreksels aanmaken en deze worden getekend door de burgemeester. U zal gecontacteerd worden wanneer u het uittreksel kan afhalen.
 2. Niet-Belgen die in het wachtregister ingeschreven staan (= asielzoekers in procedure), kunnen rechtstreeks een uittreksel van hun strafregister verkrijgen bij het Centraal Strafregister.
 3. Personen die in het buitenland verblijven en niet meer ingeschreven staan in de bevolkingsregisters kunnen een uittreksel aanvragen bij het Centraal Strafregister te Brussel.

U kan uw aanvraag doen via een persoonlijk schrijven gericht aan de dienst CSR (FOD Justitie, DG Rechterlijke Organisatie, Centraal Strafregister, 115 Waterloolaan, 1000 Brussel) of per fax.

Meer informatie over het strafregister, het uittreksel, de uitwissing van een strafvermelding en het eerherstel vindt u op de website van de FOD Justitie.