Tussenkomst vervoerkosten trein bij wegenwerken

De gemeenteraad besluit aan inwoners een toelage te geven, gelijk aan 75% van de waarde van een treinabonnement tweede klasse steeds beperkt tot het traject Oud-Heverlee - Leuven of Sint-Joris-Weert - Leuven, gedurende de periode waarin De Lijn omwille van de wegenwerken niet voorziet in een verbinding tussen Oud-Heverlee of Sint-Joris-Weert en Leuven.

De waarde van het traject Sint-Joris-Weert - Leuven wordt berekend aan de hand de berekeningstool op de website van de NMBS. 

Het recht op de toelage start op het moment dat De Lijn deze route onderbreekt tot en met de maand waarin De Lijn het traject hervat.

De terugbetaling gebeurt bij de beëindiging van de werken.

Aanvragen gebeuren bij voorkeur via het online formulier of via mail naar secretariaat@oud-heverlee.be met duidelijke vermelding van naam en rijksregisternummer aanvrager, naam bestemmeling abonnement (indien verschillend), rekeningnummer, vermelding voor welke periode een tussenkomst gevraagd wordt en een kopie van het aangeschafte treinabonnement, waarin het traject Sint-Joris-Weert - Leuven vervat zit.