Tuindienst

De tuindienst is er voor personen uit Oud-Heverlee die omwille van leeftijd, ziekte of handicap niet meer in staat zijn hun eigen tuin te onderhouden. 

Bij iedere nieuwe aanvraag doet de maatschappelijk assistent van het OCMW een huisbezoek om de nood aan tuinhulp in te schatten en te onderzoeken of de gebruiker recht zou hebben op een financiële tussenkomst. Het OCMW komt, afhankelijk van het inkomen van de gebruiker, al dan niet tussen.

De tuindienst is een aanvullende dienst die niet in de plaats wil treden van bestaande professionele hulp. De werken dienen uitgevoerd te worden in de tuin van de woning die de gebruiker zelf bewoont. 

Naast het tuinonderhoud kan de gebruiker ook kleine tuinklussen laten uitvoeren (bijvoorbeeld kleine verfwerken, ruimen van de dakgoot, …)

Voor deze klussen dient er op voorhand uiteraard goed afgesproken te worden welke materialen noodzakelijk zijn.

Indien meer tijd nodig is, kunnen op voorhand extra uren aangevraagd worden.

De tuinman gebruikt zijn eigen machines en beschermingsmiddelen. Hij gebruikt nooit deze van de gebruiker, behoudens voor specifieke werken zoals bijvoorbeeld verfwerken. In dat geval vragen we de gebruiker zelf de benodigde materialen te voorzien (bv. beits, verfborstel, …).

De gebruiker betaalt 26,86 euro per begonnen uur (inclusief BTW).
De gebruiker staat zelf in voor het voorzien van voldoende werk. De verplaatsingskosten dienen niet vergoed te worden. De gebruiker ontvangt maandelijks een factuur op basis van de gepresteerde uren.

Indien de gebruiker wenst dat het gras en snoeiafval weggebracht wordt naar het recyclagepark, dan wordt hiervoor werktijd aangerekend.

Het OCMW komt voor bepaalde gebruikers financieel tussen op basis van het inkomen. Hierbij wordt rekening gehouden met alle inkomsten, met inbegrip van het kadastraal inkomen van de eigen woning en de eventuele huuropbrengsten. 

Het inkomen wordt bewezen aan de hand van:

- het laatst ontvangen aanslagbiljet in van de personenbelasting

- de jaarfiches van de inkomsten + 1/12 van het totale kadastraal inkomen

- bankuittreksels van de overige inkomsten + 1/12 van het totale kadastraal inkomen

Er wordt rekening gehouden met de gezinssituatie.

We vertrekken vanuit het inkomen van de gebruiker en zijn partner. Indien er andere personen inwonen, wordt 1/3 van het inkomen van elke inwonende persoon in rekening gebracht.

Het regelmatig tuinonderhoud wordt standaard om de 14 dagen ingepland. Op basis van een inschatting wordt een standaard aantal uren ingepland. Het OCMW geeft de planning door.

Voor de uitvoering van de werken werkt het OCMW samen met vzw De Winning.

Bijkomende uren tuinonderhoud kunnen enkel op voorhand via het OCMW aangevraagd worden. Behouders bij overmacht dient de planning uiterlijk tot een week op voorhand gewijzigd te worden.

Kan u door ziekte, handicap of leeftijd sommige klussen aan en rond uw woning niet meer uitvoeren, dan kan de klusjesdienst die voor u doen.

U kunt beroep doen op de klusjesdienst voor:

  • tuinonderhoud (gras maaien, struiken snoeien, …),
  • kleine herstellingen in en rond het huis (kapotte schakelaars, sanitair ontstoppen, …)
  • schilderen, behangen, ….