Toelage voor het thuis opvoeden van een kind met een handicap

Gepubliceerd op  do 10 okt 2019
Inwoners van Oud-Heverlee die thuis de verzorging op zich nemen van een kind dat gerechtigd is op verhoogde kinderbijslag kunnen een jaarlijkse toelage krijgen.

Deze toelage is voor de bijzondere zorgen die dit kind vereist en dit tot zijn/haar 21 jaar. Voorwaarde is dat het kind niet in een instelling of internaat verblijft.

 

bedrag toelage oud evaluatiesysteem verhoogde kinderbijslag(KB 3 mei 1991) nieuw evaluatiesysteem

verhoogde kinderbijslag

(KB 28 maart 2003)

max 150,00 EUR invaliditeitsgraad van 66% 4 punten in pijler 1 (lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van het kind)

of

6 tot en met 11 punten in de drie pijlers samen

max 200,00 EUR 4 tot en met 6 punten 12 tot en met 17 punten in de drie pijlers samen
max 250,00 EUR 7 of meer punten 18 of meer punten in de drie pijlers samen

 De aanvraag tot toelage dient uiterlijk op 31 december bij het OCMW ingediend en vergezeld te zijn van een attest afgeleverd door het kinderbijslagfonds waaruit het puntenaantal blijkt dat aan het kind met recht op verhoogde kinderbijslag werd toegekend of een attest van FOD Sociale Zekerheid tot bewijs van ernstige handicap.

 

Contact & openingsuren

Sociale dienst

Adres
Gemeentestraat 10, 3054Oud-Heverlee
tel.
016 388890
E-mail
socialedienst@ocmw.oud-heverlee.be

Vandaag

gesloten

Morgen

gesloten

De maatschappelijk assistenten van de sociale dienst en het seniorenloket werken enkel op afspraak.

Een afspraak kan op werkdagen tijdens de kantooruren en op dinsdagavond tot 19.00 uur.

Meer openingsuren