Tips voor toegankelijke COVID-19-maatregelen

Gepubliceerd op  do 25 jun 2020
Onze samenleving start weer voorzichtig op. Overheden, grote bedrijven, KMO’s, handelaars, dienstverleners en organisatoren moeten ervoor zorgen dat dat veilig verloopt. Daarbij mag niemand uit de boot vallen. COVID-19-maatregelen moeten met iedereen rekening houden.

Of maatregelen toegankelijk zijn, toets je af aan 6 B’s: betreedbaar, bereikbaar, bruikbaar, beschikbaar, begrijpelijk en bekend. Kan iedereen binnen? Ook wie geen trappen kan nemen? En er raken, zonder drempels of omwegen? Kan je doen wat je van plan bent, en is er wat je nodig hebt? Begrijpt iedereen alle informatie? Kan je opzoeken wat je nodig hebt?

En lukt dat onafhankelijk en in alle omstandigheden? Ook als je ouder bent of een handicap hebt, zoals rolstoelgebruikers, doven en slechthorenden, blinden en slechtzienden, mensen met een autismespectrumstoornis, een chronische aandoening of een verstandelijke handicap?

Bekijk de tips voor een toegankelijke anderhalvemeter-metersamenleving.