Tijdelijk droogleggen van de vijvers Zoet Water

In het kader van het onderzoek naar de kwaliteit van het slib en de kwelwerking in de bodem (bronnen), zullen de vijver 1, 2, 4 en 5 voor een korte periode afgelaten worden. Het droogleggen gebeurt tussen 20 november en 1 december.

De gemeente Oud-Heverlee en het Agentschap voor Natuur en Bos startten eind 2022 met de voorbereiding van de plannen voor de herinrichting van de vijvers van het Zoet Water. Deze hebben als doel de natuurwaarde van de vijvers sterk te verhogen en de oevers te herstellen en te versterken.

De historische visvijvers zijn gelegen in natuurgebied en beschermd als cultuurhistorisch landschap. Momenteel kampen de vijvers met steile oevers die hun stabiliteit verliezen, weinig variërende oevervegetatie, te veel aan slib en historische vervuiling door huishoudelijk afvalwater via de Vaalbeek die door de vijvers loopt. Deze ophoping aan slib leidt tot een vermindering van de waterkwaliteit door een verhoogde concentratie van voedingsstoffen zoals stikstof en fosfor. Dit kan leiden tot overmatige algengroei, zuurstoftekort en troebel water, wat de biodiversiteit in de vijver schaadt. Concreet willen we het overtollig slib verwijderen, wat de waterdiepte herstelt, de waterkwaliteit verbetert en de vijver weer gezond maakt voor planten, vissen en andere waterorganismen. We werken zo naar een heldere vijver met een rijke waterplantvegetatie en waar (zeldzamere) vissen kunnen floreren zoals o.a. de bittervoorn, blankvoorn, zeelt, rietvoorn, enz.

In het kader van het onderzoek naar de kwaliteit van het slib en de kwelwerking in de bodem (bronnen), zullen de vijver 1, 2, 4 en 5 voor een korte periode afgelaten worden. Het droogleggen zal starten vanaf 20 november 2023. Tijdens het droogleggen zullen de aanwezige vissen opgevangen worden door de Provinciale Visserij Commissie en elders terug in het water gelaten worden. De werken duren naar schatting een maand, waarna de vijvers terug gevuld zullen worden, dankzij regenval, de bronnen en de Vaalbeek. Tijdens het droogleggen kan er tijdelijk geurhinder ontstaan door het aanwezige slib (organisch materiaal).

Dit onderzoek is noodzakelijk voor de voorbereiding van de herinrichting van de vijvers. Over het concreet plan van de herinrichting zal begin volgend jaar gecommuniceerd worden. De start van de werken aan de vijvers worden voorzien in het najaar van 2024.

Dit project wordt mede gefinancierd door de ‘Projectsubsidie Natuur’ van Agentschap voor Natuur en Bos en de ‘Erfgoedpremie’ van Onroerend Erfgoed. Het project is een samenwerking van de gemeente Oud-Heverlee, het Agentschap voor Natuur en Bos, de Provincie Vlaams-Brabant en het Strategisch Project Walden.

Gepubliceerd op  do 16 nov 2023

Contact & openingsuren

Infrastructuur

Adres
Gemeentestraat 10, 3054Oud-Heverlee
tel.
016 38 88 60
E-mail
infrastructuur@oud-heverlee.be

Vandaag

open van 9u - 12u30 & 13u30 - 16u30

Morgen

open van 9u - 12u30 & 13u30 - 16u
Meer openingsuren